Mae’r coleg wrth ei fodd i allu croesawu pobl yn ôl i’w safleoedd ar ôl gorfod cynnal digwyddiadau ar-lein yn ystod pandemig Covid-19.

Bydd gwasanaethau cymorth wrth law gyda chyngor ac arweiniad, gallwch chi gymryd taith o’r cyfleusterau a chyfarfod â’r tiwtoriaid, dysgwyr presennol, a bydd staff yno i drafod meysydd pwnc ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Bydd y digwyddiadau agored yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

Glannau Dyfrdwy a Chanolfan Chweched Glannau Dyfrdwy: Dydd Mercher 10 Tachwedd 5pm-8pm.

Llysfasi: Dydd Sadwrn 13 Tachwedd 10am-2pm.

Iâl, Chweched Iâl a Ffordd y Bers yn Wrecsam: Dydd Mercher 17 Tachwedd 5pm-8pm.

Llaneurgain: Dydd Sadwrn 20 Tachwedd 10am-2pm.

Mae’r pennaeth, Sue Price yn edrych ymlaen at gyfarfod darpar fyfyrwyr a’u teuluoedd wyneb yn wyneb ac i arddangos yr amrywiaeth eang o gyrsiau sydd ar gael ar draws y safleoedd, o gyrsiau Busnes, Gofal Anifeiliaid a Pheirianneg, i Chwaraeon, Therapi Harddwch, Iechyd a llawer rhagor. 

“Rydyn ni’n gyffrous iawn i gynnal digwyddiadau agored yr hydref a gallu arddangos yr amrywiaeth eang o bynciau, prentisiaethau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria,” meddai hi.

“Bydd hi’n wych cael croesawu pobl yn ôl ar y safle ar ôl gymaint o fisoedd, ac i rai dyma fydd eu cyfle cyntaf i brofi ein cyfleusterau newydd, gan gynnwys yr adeilad Hafod yn Iâl, Wrecsam sydd werth £21 miliwn.”

Ychwanegodd Mrs Price: “Gwnaeth pobl ymateb yn dda i’n digwyddiadau agored rhithwir yn ystod y pandemig ond fedrwch chi ddim curo awyrgylch cynnes a chroesawgar y bydd ymwelwyr yn ei brofi pan maen nhw’n dod i ymweld â ni mewn person.

“Ar ran y tîm yma yn Cambria, rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at eich gweld chi’n fuan.”

Ewch i’n gwefan www.cambria.ac.uk/opendays i gofrestru ar gyfer y digwyddiadau am ddim a dilynwch @colegcambria ar y cyfryngau cymdeithasol am ragor o wybodaeth. 

yn ôl