Bydd y coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru yn talu cost y gwasanaeth cwnsela cyfrinachol am ddim y mae NSPCC yn ei gynorthwyo fel rhan o’r cynllun Un Diwrnod Bythgofiadwy.

Cododd Cambria y swm anhygoel o £115,000 er budd NSPCC Cymru y llynedd gyda chyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau, yn arbennig noson gyda Sam Warburton, y cyn capten rygbi Cymru a’r Llewod a ddewisodd yr elusen fel un o’r sefydliadau i elwa o’i flwyddyn dysteb.

Mae’r coleg wedi penderfynu defnyddio £30,000 o’r cyfanswm hwnnw ar gyfer y fenter, sy’n ariannu’r 12 canolfan ledled y Deyrnas Unedig am 24 awr.

Gan fod dydd Iau yn ddiwrnod canlyniadau TGAU hefyd, dywedodd Prif Weithredwr Cambria David Jones y byddai’n addas dangos cefnogaeth i’r rhwydwaith galwadau a chefnogaeth sy’n arbed bywydau.

Aeth Mr Jones i ymweld â safle Gogledd Cymru Childline ym Mhrestatyn, a chyfarfod â chwnselwyr a gwirfoddolwyr sy’n helpu miloedd o bobl ifanc sy’n ffonio o bob cwr o’r Deyrnas Unedig bob blwyddyn.

Gan dalu teyrnged i’w hymrwymiad a’u hymroddiad, dywedodd: “Yn Cambria, mae’r myfyrwyr a’n cymuned yn hynod bwysig, ac maen nhw’n flaenoriaeth i ni.

“Roedd cyfarfod y gwirfoddolwyr a’r teleffonyddion yn hynod werth chweil, ac yn agoriad llygad go iawn.

“Mae’n golygu ein bod yn fwy penderfynol byth i barhau i gael effaith gadarnhaol ar fywydau ein myfyrwyr a’u teuluoedd, ac i fod yno iddyn nhw pan maen nhw ein hangen, nawr ac yn y dyfodol.”

Dywedodd Mr Jones hefyd: “Roedd codi arian er budd NSPCC Cymru a Childline yn hynod bwysig i ni, ond roedden ni hefyd eisiau hybu ymwybyddiaeth o’r gwaith anhygoel maen nhw’n ei wneud ledled y wlad.

“Mae golygu llawer i bawb yng Ngholeg Cambria ein bod yn rhoi’r cyfraniad sylweddol hwn am un diwrnod – ac i’r diwrnod hwnnw fod y pwysicaf ym mywydau llawer o bobl ifanc yn eu harddegau ledled y Deyrnas Unedig.

“Bydd gweddill yr arian yn cael ei ddefnyddio gan NSPCC i gynorthwyo pobl ifanc a theuluoedd ledled Gogledd Cymru, sydd wrth wraidd ein cymunedau.”

Y llynedd, cynhaliodd Childline dros 8,000 o sesiynau cwnsela gyda phlant Cymru, ac roedd y pryderon mwyaf cyffredin yn rhai iechyd meddyliol ac emosiynol, perthnasau teuluoedd a theimladau o hunanladdiad.

Bydd cyfraniad Cambria yn ariannu’r 12 canolfan yn y Deyrnas Unedig ym Mhrestatyn, Caerdydd, Aberdeen, Belfast, Birmingham, Foyle, Glasgow, Leeds, Lerpwl, Llundain, Manceinion a Nottingham.

Dywedodd llefarydd ar ran NSPCC Cymru: “Mae Childline yn wasanaeth hynod hanfodol i blant a phobl ifanc yng Nghymru a thu hwnt ac mae yno i’r rheiny sydd ei angen 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn.

“Yn syml, ni fyddai modd iddo weithredu heb gymorth cefnogwyr fel Coleg Cambria. Hoffem ddiolch i bawb sy’n gysylltiedig â’r coleg, yn enwedig staff, myfyrwyr a chefnogwyr wnaeth gymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian ar ran NSPCC, am eu cymorth i’r gwasanaethau gwerthfawr hwn a’r cymorth y bydd yn ei roi i’r bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas.”

Am ragor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk 

Ewch i www.nspcc.org.uk am wybodaeth ar sut gallwch chi gynorthwyo NSPCC a Childline.

NODIADAU: Os oes gennych ddiddordeb mewn codi arian i NSPCC neu wirfoddoli gyda Childline, cysylltwch â Jess Finnegan, rheolwr codi arian a phartneriaethau Gogledd Cymru a Ffiniau Cymru, ar 07976065258 neu jess.finnegan@nspcc.org.uk

yn ôl