• BYDD COLEG CAMBRIA yn dod â hwyl yr ŵyl i ogledd ddwyrain Cymru gyda’i farchnadoedd Nadolig cyntaf erioed

Bydd chwe diwrnod o weithgareddau ac atyniadau yn cael eu cynnal ar safleoedd Glannau Dyfrdwy ac Iâl Wrecsam y coleg o 1-10 Rhagfyr, gyda thros 40 o werthwyr yn bresennol.

Yn ogystal â chynhyrchwyr annibynnol yn arddangos eu nwyddau, bydd Siôn Corn yn cymryd seibiant o’i amserlen brysur i ymweld â’r ddau safle a bydd yna adloniant gan Gôr Roc Gogledd Cymru a Chilgwri, a fydd yn perfformio carolau traddodiadol a ffefrynnau Nadoligaidd.

Ar ôl i farchnad boblogaidd Sgwâr y Frenhines yn Wrecsam gael ei chanslo, mae’r trefnwyr yn gobeithio dod â gwên i wynebau myfyrwyr, siopwyr a theuluoedd yn ystod y tymor gwyliau hwn.

Dywedodd Maria Stevens, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Masnachol Cambria: “Rydyn ni’n falch dros ben o allu cynnal y ddau ddigwyddiad hyn fel diolch i’n cymunedau yn dilyn heriau eleni a’r llynedd.

“Mae’n rhoi cyfle i ni ddathlu’r Nadolig a rhoi llwyfan i’n cynhyrchwyr lleol werthu ac arddangos eu cynnyrch anhygoel, o fwyd a diod Nadoligaidd i gelf a chrefft, addurniadau, canhwyllau, gemwaith a mwy.

“Fe fydd ’na luniaeth a faniau bwyd stryd, cerddoriaeth fyw a bydd bwyty, siop flodau a salon Iâl yn cael eu cynrychioli; i’r rhai sy’n chwilio am syniadau ar gyfer anrhegion arbennig, fe fydd ’na ddigon o ysbrydoliaeth.”

Ychwanegodd Maria: “Rydyn ni’n gobeithio gweld digonedd o bobl yn dod i farchnadoedd Glannau Dyfrdwy a Wrecsam am fins pei a gwydraid o win twym – ar ôl heriau’r pandemig mae pobl yn haeddu hoe a rheswm i wenu’r Nadolig hwn, ac rydyn ni’n bwriadu rhoi hynny iddyn nhw.” 

Cynhelir y marchnadoedd Nadolig o 1-3 Rhagfyr yn Iâl, a Rhagfyr 8-10 yng Nglannau Dyfrdwy.

Mae’r busnesau a’r sefydliadau crefftwrol a fydd yn bresennol yn cynnwys Goch & Co, Kingdom Recommends, Stone Circle Mead, Wild Moon, Dough Bellissimo, Jack Berry, Frenchie Fancies, The Body Shop a Get Jerky. 

Am wybodaeth, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk/web/cambriachristmasmarkets a dilynwch  @colegcambria ar y cyfryngau cymdeithasol am restr o amseroedd a rhagor o fanylion.

yn ôl