• Bydd chwe seren Coleg Cambria yn cystadlu am leoedd yn y ‘gemau Olympaidd sgiliau’ yn Shanghai

Mae chwech o ddysgwyr o’r coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru wedi llwyddo i gyrraedd y garfan gynderfynol ar gyfer WorldSkills.

Mae’r rhestr yn cynnwys 137 o brentisiaid a fydd yn ymuno â rhaglen doniau’r digwyddiad i geisio sicrhau lle ar y tîm a fydd yn cynrychioli’r Deyrnas Unedig yn y gystadleuaeth sgiliau mawreddog. 

Y cystadleuwyr o Goleg Cambria yw:

David Davies – Raytheon – Peirianneg Fecanyddol Awyrennau

Ben Simcox – Raytheon – Peirianneg Fecanyddol Awyrennau

Carwyn Roberts – Airbus – Melino CNC

Charles Samson – Magellan Aerospace – Her Tîm Gweithgynhyrchu 

Tom Williamson – Lloyd Morris Engineering – Gosod Trydan 

Emily Jones – myfyriwr Lletygarwch ac Arlwyo – Gwasanaeth Bwyty

Daw’r newyddion ar ôl i’r coleg ennill medalau yn WorldSkills UK LIVE yn Birmingham fis Tachwedd diwethaf, gan gynnwys Carwyn, enillydd medal arian, a Charlie, a enillodd fedal efydd yn yr Her Tîm Gweithgynhyrchu.

Dywedodd Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Profiadau’r Dysgwyr a Menter yng Ngholeg Cambria: “Mae’n hyfryd gweld ein dysgwyr yn cael eu cydnabod eto fel arweinwyr yn eu maes. Mae’n fraint anferth i ni ac iddyn nhw i fod ochr yn ochr â’r prentisiaid gorau yn y wlad. Bydd yn ffactor cadarnhaol wrth iddyn nhw symud ymlaen yn eu gyrfaoedd. 

“Rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw ac rydyn ni’n gobeithio y byddan nhw ymysg y grŵp olaf i gynrychioli’r Deyrnas Unedig yn Shanghai.”

Bydd y prentisiaid a’r myfyrwyr yn treulio’r 18 mis nesaf yn hyfforddi ar raglen sydd wedi’i threfnu o amgylch eu hastudiaethau a’u hymrwymiadau gwaith cyn y bydd proses dewis arall y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Gavin Williamson, Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth y DU, y dylai’r grŵp deimlo’n falch o fod wedi symud ymlaen cyn belled, ac ychwanegodd: “Fel rhywun sy’n gyfrifol am fod yn llysgennad ar gyfer y wlad hon a’r ystod wych o sgiliau ac arloesed y gall ein pob ifanc eu cynnig, rydw i’n edrych ymlaen at weld grŵp o bobl ifanc yn paratoi i arddangos eu sgiliau ar y llwyfan byd-eang.”

Dywedodd Dr Neil Bentley-Gockmann OBE, Prif Weithredwr WorldSkills UK: “Mae’n wych gweld carfan mor gadarn o bobl ifanc sydd oll yn ceisio cynrychioli’r Deyrnas Unedig ar lwyfan y byd yn Shanghai. 

“Llongyfarchiadau i bawb sydd ar y rhaglen Doniau WorldSkills, maen nhw wir ar y brig yn eu cenhedlaeth a dylen nhw helpu i ysbrydoli pobl ifanc a rhieni ym mhobman – gan droi snobyddiaeth alwedigaethol ar ei phen – gan ddangos bod dewis gyrfa dechnegol yn llwybr clir i lwyddiant o ran gwaith a bywyd.”

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria. 

Gwybodaeth am WorldSkills UK 

Mae WorldSkills UK yn bartneriaeth rhwng busnes, addysg a llywodraethau. Rydym yn gweithio i gyflymu datblygiad sgiliau pobl ifanc o safonau cenedlaethol i safon fyd-eang. Rydym yn creu cenhedlaeth newydd o weithwyr sydd ar y brig, gan roi awch cystadleuol i gyflogwyr y DU. 

Am 66 o flynyddoedd, mae WorldSkills UK wedi bod yn chwaraewr blaenllaw yn WorldSkills Rhyngwladol. Mae’r mudiad byd-eang hwn yn dod â 80 o wledydd ynghyd i drefnu’r ‘Gemau Olympaidd Sgiliau’ sydd bob dwy flynedd. 

Rydym yn helpu pobl ifanc i feddwl am eu dyfodol drwy gynnal digwyddiadau gyrfaoedd drwy brofiad a defnyddio modelau rôl ifanc sy’n cyflawni’n uchel i ysbrydoli eraill i ddilyn eu hesiampl. Ein digwyddiad blaenllaw, WorldSkills UK LIVE, yw’r digwyddiad sgiliau, prentisiaeth a gyrfaoedd mwyaf yn y wlad. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.worldskillsuk.org 

yn ôl