• BWRODD dygwyr ymlaen i dorri cwys wrth gwblhau cynllun hyfforddi amaethyddol arloesol er gwaethaf heriau Covid-19.

Mae’r garfan gyntaf erioed o brentisiaid AGCO yng Ngholeg Cambria Llysfasi wedi cwblhau’r Diploma Estynedig Technegol Uwch tair-blynedd mewn Peirianneg Amaethyddol.

Ymunodd y coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru ag AGCO, gwneuthurwr a dosbarthwr offer amaethyddol byd-eang, i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o dechnegwyr peiriannau.

Canmolodd Richard Charles, Rheolwr Hyfforddiant a Gofal Cwsmeriaid Ar Ôl Gwerthu AGCO, y grŵp – sy’n gweithio i ddelwriaethau sy’n gwerthu brandiau Massey Ferguson, Fendt a Valtra – am eu ffocws a’u hymroddiad.

“Mae’n bleser gennyn ni longyfarch y garfan gyntaf o fyfyrwyr i fod wedi graddio o Goleg Cambria Llysfasi,” meddai.

“Mae ein partneriaeth yn cynnig rhaglen hyfforddi bwrpasol sy’n rhoi gwybodaeth sylfaenol i ymgeiswyr am egwyddorion a thechnegau peirianneg amaethyddol sy’n arwain at hyfforddiant gweithgynhyrchwyr pwrpasol ar y dechnoleg arloesol y mae cynnyrch AGCO yn ei chynnig i’r diwydiant. 

“Mae hyn yn rhoi ymgeiswyr llwyddiannus ar ben ffordd i gael swyddi gwirioneddol gyffrous gyda’u delwyr, gan ennill cyflog wrth ddysgu ac yn cynnig y potensial ar gyfer gyrfa gydol oes.

“Ar y cyd â Llysfasi, rydyn ni’n ymdrechu i roi’r prentisiaethau gorau posib i’r myfyrwyr a’n delwyr yn ein diwydiant – mae’r canlyniad hwn yn dyst i ansawdd yr hyfforddiant sy’n cael ei ddarparu.”

Ategwyd y geiriau hyn gan Elin Roberts, Pennaeth Cynorthwyol ac Arweinydd Safle Llysfasi, a ddywedodd: “Daeth y prentisiaid AGCO â bywiogrwydd go iawn i’r coleg, ac roedd yn wych eu cael nhw efo ni.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at ganlyniadau cadarnhaol eu harholiadau terfynol, ac yn dymuno’r gorau iddyn nhw yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.”

Ychwanegodd Gareth Williams, darlithydd arweiniol Rhaglen Brentisiaethau a Pheirianneg Amaethyddol AGCO yn Llysfasi: “Rwy’n falch dros ben mai prentisiaid delwyr AGCO yw’r garfan gyntaf erioed i fod wedi cwblhau’r cynllun gyda ni.

“Fe wnaethon nhw gyflawni canlyniadau rhagorol ym mhob elfen o’r rhaglen, ac maen nhw’n glod i’w cyflogwyr. Rwy’n dymuno gyrfa lwyddiannus iddyn nhw yn gweithio o fewn y sector peirianneg amaethyddol.”

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at agco.training@cambria.ac.uk neu ffoniwch 01978 267912. Fel arall, ewch i www.cambria.ac.uk/agco neu anfonwch e-bost at  UKEIRE.Training@agcocorp.com.

 

yn ôl