• DATBLYGWCH EICH GYRFA’N GYNT YN YSGOL FUSNES CAMBRIA

Ysgol Fusnes Cambria

Yma yn Ysgol Fusnes Cambria mae gennym gyrsiau i’ch helpu i wireddu eich nodau gyrfaol a’ch gwir botensial.

Gallwch astudio cyrsiau rhan amser mewn Cyfrifeg, cyrsiau byr mewn Rheolaeth Broffesiynol,  Annog a Mentora, Iechyd a Diogelwch, Adnoddau Dynol, Arwain a Rheoli, Llesiant ac Iechyd Meddwl, Rheoli Prosiectau a Marchnata.

Defnyddiwch y ffurflen isod er mwyn gwneud cais am alwad yn ôl gan aelod o’r tîm. Gadewch i ni wybod am ba gyrsiau yr hoffech mwy o fanylion ac fe fyddwn mewn cyswllt.

 

  • Gofyn am Alwad yn Ôl

    Llenwch y ffurflen fer hon a bydd aelod o'r tîm Ysgol Fusnes yn cysylltu â chi i drafod eich ymholiad.

    Mae angen y meysydd a nodir â *
    Pam ydyn ni'n gofyn hyn? Rydyn ni'n gofyn hyn gan y gallech gael gafael ar gyllid penodol gan y Llywodraeth i wneud eich cwrs yn rhatach neu hyd yn oed AM DDIM!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X