• Llogi Lleoliad at Unrhyw Achlysur

Mostyn
Mae gan ein mannau cynadledda a chyfarfodydd pwrpasol a darlitheydd bopeth y bydd ei angen arnoch i gynnal eich digwyddiad.

Ar gyfer ein cynrychiolwyr busnes a'n gwesteion, rydym yn cynnig wifi, ystafelloedd cyfarfod mawr, ystafelloedd bwrdd ar gyfer eich cyfarfodydd a'ch digwyddiadau mwy ffurfiol a all gynnwys cynadleddau, cyfarfodydd rhwydweithio a seremonïau gwobrwyo.

Gyda llawer o leoedd i ddewis o'u plith ar draws Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych, bydd ein staff medrus a chyfeillgar yn sicrhau bod popeth yn rhedeg mor ddidrafferth â phosibl.

Wedi ein lleoli ar ffin Gogledd Cymru, rydym mewn lleoliad delfrydol ar gyfer dod â chydweithwyr at ei gilydd ni waeth beth fo'r achlysur.
phone-icon-pink

Ffoniwch

0300 30 30 007
Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
mail-icon-blue

E-bost

Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
employers@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X