Mae’r tîm Hyfforddeiaethau yng Ngholeg Cambria yn gweithio gyda llawer o fusnesau lleol i roi cyfle i bobl ifanc ennill profiad gwaith gwerthfawr yn y sector gyrfa o’u dewis. Fel cyflogwr, gallech chi helpu rhywun 16-18 oed i gael blas ar eich busnes a rhoi’r profiad sydd ei angen arnynt ar gyfer eu CV. Bydd eu lwfans hyfforddi yn cael ei ariannu heb unrhyw gost i chi a byddwn yn cydweithio i sicrhau eich bod yn cael eich cefnogi drwy gydol y rhaglen.

Mae’n hynod o anodd i bobl ifanc gael unrhyw brofiad bywyd go iawn y dyddiau hyn. Mae ganddynt gymaint y gallant eu cynnig a byddai cymryd dysgwr Hyfforddeiaeth ar brofiad gwaith yn rhoi cyfle gwych i chi helpu i ddatblygu sgiliau’r genhedlaeth nesaf yn eich ardal. Bydd pob dysgwr wedi mynychu ein rhaglen cyflogadwyedd mewnol felly byddwn wedi datblygu’r sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Westbridge

Academïau Hyfforddeiaethau

Rydym hefyd yn cynnal academïau penodol i gyflogwyr lleol sy'n dymuno penodi sawl prentis i'w cwmnïau. Byddwn yn cyflwyno rhaglen hyfforddi fewnol bwrpasol sy'n cael ei chynnal ar y cyd â chyflogwyr lleol sy'n dymuno pobl dalentog 16-18 oed i'w busnesau.

Mae hyn yn galluogi i ddysgwyr weld a ydy prentisiaeth yn addas iddynt cyn ymrwymo i hynny, ac mae'n galluogi i'r cyflogwr weld a yw'r dysgwr yn debygol o fod yn addas i'w sefydliad. Mae'n golygu y bydd gennych yr ymgeiswyr iawn ar eich rhaglen Brentisiaeth a fydd yn gwella eich cyfraddau llwyddiant a chadw staff.

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o'r uchod, yna cysylltwch â'r tîm Cambria ar gyfer Busnes ar 0300 30 30 006 i gael rhagor o wybodaeth neu anfonwch e-bost at traineeships@cambria.ac.uk


Ffoniwch y Tîm Hyfforddeiaethau rŵan ar 0300 30 30 006 i gael cyngor ac arweiniad

phone-icon-pink

Ffoniwch

0300 30 30 007
Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
mail-icon-blue

E-bost

Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
employers@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X