• PRINCE2®

  Rheoli Prosiectau
PRINCE2_ATO logo Apr 2020
Mae PRINCE2® yn ddull strwythuredig o reoli prosiectau y gellir ei deilwra i brosiect o unrhyw faint. Mae wedi cael ei ddatblygu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ac yn seiliedig ar arfer gorau, ac mae’n feincnod ar gyfer rheolwyr prosiectau ac fe’i derbynnir yn rhyngwladol. Bydd unigolion sy’n chwilio am waith fel rheolwyr prosiectau yn gwybod fod ardystiad gan arweinydd y farchnad yn ychwanegiad cadarn at eu portffolio proffesiynol.

Rydym yn cynnal cwrs PRINCE2® Sylfaen fel cwrs ar ei ben ei hun ac ar y cyd â’r cwrs Ymarferydd PRINCE2. Mae’r cwrs Sylfaen yn dridiau o hyd, sy’n diweddu gydag arholiad amlddewis awr o hyd. Mae’r cwrs Ymarferydd yn dilyn y cwrs Sylfaen ac yn ddeuddydd o hyd, ac yn dod i ben gydag arholiad llyfr agored 2 awr a hanner o hyd.

Mae'r cwrs yn defnyddio 6ed argraffiad (2017) y maes llafur. Mae'r gost yn cynnwys; ffioedd dysgu, llawlyfr ac arholiad/au (ymdrechion cyntaf yn unig).

Mae PRINCE2® yn nod masnach cofrestredig AXELOS Limited, a ddefnyddir dan ganiatâd AXELOS Limited. Cedwir pob hawl.

Mae'r logo Swirl™ yn nod masnach AXELOS Limited, a ddefnyddir dan ganiatâd AXELOS Limited. Cedwir pob hawl.


  Ar GaelCyrsiau

  Llwytho canlyniadau
  phone-icon-pink

  Ffoniwch

  0300 30 30 007
  Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
  mail-icon-blue

  E-bost

  Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
  employers@cambria.ac.uk

  Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

  X