• PGCE

    Post Graduate Certificate E-Learning
Female High School Teacher Standing By Student Table Teaching Lesson

Dechreuwch Addysgu Myfyrwyr ôl-16 gyda chwrs TAR

Mae fframwaith y rhaglen TAR yn amlinellu dull deniadol ac arloesol tuag at addysg a hyfforddiant athrawon sy’n bodloni’r angen presennol am gymwysterau addysgu a hyfforddi achrededig yn y sector ôl-orfodol amrywiol.

Mae’r cwrs TAR yn anelu at y rhai sydd â gradd yn y pwnc neu sy’n dymuno addysgu. Mae’r cwrs hwn yn cael ei achredu trwy Brifysgol Aberystwyth ac yn arwain at Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (TAR).

Mae’r cwrs PCE yn anelu at y rhai sydd â 5 mlynedd o brofiad galwedigaethol sydd heb radd ond mae ganddynt gymwysterau lefel 3 neu uwch yn eu disgyblaeth alwedigaethol. Mae’r cwrs hwn yn cael ei achredu trwy Brifysgol Aberystwyth ac yn arwain at Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (TAR).

Modiwlau
Byddwch yn astudio 6 o 8 o’r modiwlau canlynol, sy’n 20 credyd yr un.
Addysgu Effeithiol ar gyfer Dysgu Effeithiol 1
Addysgu Effeithiol ar gyfer Dysgu Effeithiol 2
Dysgu a Datblygu Pwnc Arbenigol
Llythrennedd Dysgu
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Dysgu Cynhwysol
Dysgu Cymwyseddau Digidol
Dysgu Troseddwyr
Dysgu Dwyieithog

Byddwch hefyd yn ymgymryd ag Ymarfer Dysgu a Datblygiad Proffesiynol trwy leoliad addysgu un diwrnod yr wythnos, lleiafswm o 100 o oriau addysgu.


  • Maes pwnc
  • Lleoliad
  • Cymhwyster
  • Rhan/Llawn

Ar GaelCyrsiau

Llwytho canlyniadau
phone-icon-pink

Ffoniwch

0300 30 30 007
Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
mail-icon-blue

E-bost

Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
employers@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X