• NEBOSH & IOSH

Two young man architect on a building construction site
NEBOSH & IOSH (Y Bwrdd Arholi Cenedlaethol ar gyfer Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol) (Sefydliad Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol)

Mae Cambria yn cynnig cyrsiau wedi’u hachredu gan y Bwrdd Arholi Cenedlaethol ar gyfer Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (NEBOSH). Mae’r cyrsiau hyn ar gyfer y rhai hynny sydd eisiau datblygu gyrfa mewn iechyd a diogelwch; diogelwch tân; diogelwch adeiladu; iechyd a lles a rheoli amgylcheddol.

I ddod yn rheolwr iechyd a diogelwch, mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr yn gofyn bod gan ddarpar weithwyr Ddiploma NEBOSH, yn ogystal â bod yn Aelod Siartredig o IOSH.


nebosh

NEBOSH & IOSH  Ar GaelCyrsiau "IOSH,NEBOSH"

  Llwytho canlyniadau
  phone-icon-pink

  Ffoniwch

  0300 30 30 007
  Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
  mail-icon-blue

  E-bost

  Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
  employers@cambria.ac.uk

  Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

  X