• ILM

  ISefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Cheerful boss shaking hands with her female colleague during meeting
Mae ILM yn ddarparwr blaenllaw ar gyfer cymwysterau arweinyddiaeth, annog, rheoli a hyfforddi yn y Deyrnas Unedig. Mae’r cymwysterau hyn yn darparu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol i chi reoli, cymell ac ysbrydoli eraill, datgelu potensial staff, cynyddu ymgysylltiad a galluogi newid.

Mae Ysgol Fusnes Cambria yn cynnig cyrsiau ILM trwy gydol y flwyddyn, mewn ystod eang o lefelau a phynciau.

Tra byddwch yn astudio rydych chi’n gymwys i gael aelodaeth dysgwr ILM am ddim, gyda’r dewis i uwchraddio i aelodaeth lawn ar ôl cymhwyso.


  Ar GaelCyrsiau "ILM"

  Llwytho canlyniadau
  phone-icon-pink

  Ffoniwch

  0300 30 30 007
  Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
  mail-icon-blue

  E-bost

  Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
  employers@cambria.ac.uk

  Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

  X