• CIPD

Self employed business person working from home
CIPD (Y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu)

Mae cymwysterau a chyrsiau CIPD yn eich helpu chi adeiladu eich gyrfa a gwella eich proffesiynoldeb. Wrth i chi astudio trwy’r CIPD, byddwch yn cael clywed am syniadau sy'n seiliedig ar waith ymchwil gan arbenigwyr Adnoddau Dynol a Dysgu a Datblygu gorau’r byd, gan eich galluogi i herio’r ‘status quo’, ysbrydoli, dylanwadu a gweithredu newid.

Datblygwch eich gyrfa a chael effaith ar newid yn eich sefydliad:

• Rhowch hwb i'ch potensial i ennill cyflog a’ch rhagolygon gyrfa.
• Dewiswch arddull dysgu sy’n addas i’ch ffordd chi o fyw.
• Rhowch eich dysgu ar waith yn y gwaith ar unwaith.
• Cyfrannwch at lwyddiant cynaliadwy eich sefydliad.

Mae ein cyrsiau CIPD yn cael eu haddysgu gan diwtoriaid cymwys sydd â phrofiad eang o weithio yn y diwydiant.


  Ar GaelCyrsiau "CIPD"

  Llwytho canlyniadau
  phone-icon-pink

  Ffoniwch

  0300 30 30 007
  Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
  mail-icon-blue

  E-bost

  Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
  employers@cambria.ac.uk

  Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

  X