• CIM

  Sefydliad Siartredig Marchnata
Businessman making presentation with his colleagues and business
Mae cymwysterau marchnata'r Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) yn ymarferol, yn uchel eu parch gan ddiwydiant ac yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol. Byddant yn rhoi sgiliau marchnata hanfodol i chi, gan eich galluogi i gael yr wybodaeth am y tueddiadau diweddaraf mewn marchnata ac felly aros ar y blaen yn eich maes. Mae ein hystod o gymwysterau proffesiynol wedi'u cynllunio i'ch cynorthwyo chi, datblygu'ch gwybodaeth a gwireddu'ch potensial llawn.

Mae Cambria yn cynnig cyrsiau CIM trwy gydol y flwyddyn, o Lefel 3 i ddechreuwyr hyd lefel 4 (canolradd) a lefel 6 (rheoli/strategol).

Mae’r Dystysgrif Sylfaen Lefel 3, CIM mewn Marchnata Digidol Proffesiynol, Tystysgrif lefel 4 CIM mewn Marchnata Digidol Proffesiynol a Diploma lefel 6 CIM mewn Marchnata Proffesiynol, wedi eu cynllunio i’ch helpu i ddatblygu fel marchnatwr proffesiynol neu i hybu eich gyrfa.

Mae gan Cambria enw da am ddarparu rhagoriaeth academaidd ar ei chyrsiau CIM. E-bost: stephanie.littler@cambria.ac.uk

Yn newydd ar gyfer 2021! Rydym yn awr yn cynnig y Dyfarniad Lefel 3 CIM diwygiedig mewn Cyfathrebu ar Waith. Modiwl yw hwn sydd wedi'i gynllunio i'ch helpu i gyfathrebu'n well â chwsmeriaid a rhanddeiliaid allweddol eraill gan ddefnyddio marchnata a chynllunio modern.


  Ar GaelCyrsiau "CIM"

  Llwytho canlyniadau
  phone-icon-pink

  Ffoniwch

  0300 30 30 007
  Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
  mail-icon-blue

  E-bost

  Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
  employers@cambria.ac.uk

  Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

  X