• AAT

  Cymdeithas Technegwyr Cyfrifeg
business accounting and finance concept
AAT yw corff proffesiynol blaenllaw y DU sy’n cynnig cymwysterau cyfrifeg a chyllid. Mae eu cymwysterau yn cael eu cydnabod a’u gwerthfawrogi gan gyflogwyr fel cymwysterau galwedigaethol a thechnegol sy’n paratoi myfyrwyr ar gyfer y gweithle ac ar gyfer gweithio’n benodol mewn swyddi cyfrifeg a chyllid.

Mae cymwysterau cyfrifeg a chyllid ymarferol AAT yn eich helpu chi i ddatblygu’r sgiliau y mae cyflogwyr eu hangen.

• Mae’r cyrsiau hyblyg yn eu gwneud hi’n hawdd i chi drefnu dysgu o gwmpas eich bywyd
• Yn cael eu parchu ar lefel fyd eang a’u cydnabod ar lefel ryngwladol
• Deunyddiau dysgu, adnoddau a chymorth sydd wedi ennill gwobrau
• Mae cyflogwyr yn ymddiried mewn cymwysterau AAT
• 140,000 o aelodau mewn dros 90 gwlad
• Mae Cambria yn cynnig ystod eang o gyrsiau trwy gydol y flwyddyn ar sawl lefel

AAT


  Ar GaelCyrsiau

  Llwytho canlyniadau
  phone-icon-pink

  Ffoniwch

  0300 30 30 007
  Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
  mail-icon-blue

  E-bost

  Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
  employers@cambria.ac.uk

  Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

  X