• Datblygiad Proffesiynol

    Datblygwch yr wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar eich gweithlu

Datblygiad Proffesiynol

Cambria yw un o’r darparwyr datblygiad proffesiynol mwyaf yn y rhanbarth, gyda phartneriaeth ag achredwyr adnabyddus fel ILM, AAT, CIM, CIPD, NEBOSH ac IOSH. Mae llawer o gyrsiau datblygiad proffesiynol yn cael eu haddysgu yn ein cyfleuster newydd sbon yn Llaneurgain – Ysgol Fusnes Cambria. Mae’r Ysgol Fusnes yn amgylchedd dysgu modern, rhyngweithiol wedi’i leoli mewn lleoliad trawiadol, sy’n darparu hyfforddiant datblygiad proffesiynol ar bob lefel. Mae gan ein staff ystod eang o arbenigedd a phrofiad yn y sector masnachol a chyhoeddus ac mae gennym enw da am ddarparu rhagoriaeth academaidd ar lawer o’n cyrsiau. Rydym yn cyflwyno sesiynau hyfforddi arloesol a rhyngweithiol sydd wedi’u cynllunio i ymgysylltu’n llawn ac ysgogi gweithwyr a’u datblygu i’w llawn botensial. Cliciwch yma i weld gwefan ein Hysgol Fusnes.

Edrychwch i weld a ydych chi'n gymwys i gael arian Edrych Rŵan

phone-icon-pink

Ffoniwch

0300 30 30 007
Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
mail-icon-blue

E-bost

Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
employers@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X