• Datblygu eich Gweithlu

Motivated group of young business people
Mae dysgu yn y gwaith yn fwy na phrentisiaethau yn unig!

Rydym yn un o'r darparwyr hyfforddiant mwyaf yng Nghymru a Gogledd Orllewin Lloegr gydag enw da am ddarparu sgiliau a pherthynas gref â chyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Rydym wedi gweithio gyda miloedd o fusnesau o bob maint sy'n darparu hyfforddiant a datblygiad hyblyg o ansawdd uchel sy'n diwallu anghenion y diwydiant.

Mae tîm Cambria ar gyfer Busnes yn darparu un pwynt cyswllt i gyflogwyr, gan helpu i nodi eich anghenion hyfforddi a chefnogi busnesau i elwa ar y manteision y gall y buddsoddiad hwn ei gynnig.

Bydd y tîm yn teilwra'r gwasanaethau i weddu eich anghenion, eich cyllideb a'ch amcanion unigol. Mae ganddynt gyfoeth o wybodaeth draws-ddiwydiannol, ac maent yn ei defnyddio i helpu i roi gwybod i fusnesau a'u cynghori am yr hyfforddiant gorau sydd ar gael a ffynonellau cyllid posibl.


Chwilio yn ôl

Maes pwnc

phone-icon-pink

Ffoniwch

0300 30 30 007
Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
mail-icon-blue

E-bost

Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
employers@cambria.ac.uk

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X