• Sema Al-Attbi Lefel 4 Airbus UK

  “Mi ges i ganlyniadau da yn fy TGAU a Safon Uwch ac ar y dechrau roeddwn eisiau gyrfa mewn Fferylliaeth. Mi wnes i gais i’r brifysgol ond doeddwn i ddim eisiau’r ddyled fawr ar y diwedd. Mi ges i fy nenu at brentisiaeth Airbus fel cyfle i ennill cyflog wrth…

  Dysgu rhagor
 • Tomasz Ferenc Aramark Lefel 3 Coginio Proffesiynol

  “Mae fy mhrentisiaeth trwy Goleg Cambria wedi bod yn benderfyniad newid bywyd. Dwi wedi dysgu sgil sydd wedi fy helpu i wireddu fy mreuddwyd a datblygu fy sgiliau Saesneg. Mae gen i swydd amser llawn a dw i’n teimlo’n hyderus i ddweud fy mod i’n gogydd da. Mae fy aseswr…

  Dysgu rhagor
 • Ioan Wright Gwasanaethau Gofal Pendine Park Prentisiaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

  “Roeddwn i’n meddwl y byddai prentisiaeth yn anniddorol, ond cefais fy synnu pa mor ymarferol yr oedd. Roedd fy lefelau hyder yn isel iawn pan ddechreuais ond mi wnaeth gweithio gyda fy nghyfoedion, yr hyfforddiant a gefais a chymorth fy aseswr, fy helpu i gyflawni Lefel 2 a’m hysbrydoli i…

  Dysgu rhagor
 • Thomas Scott – Prentis Technegol ar gyfer yr Asiantaeth Electroneg a Chydrannau Amddiffyn (DECA)

  Dewisodd Thomas ei brentisiaeth fel ffordd o ddysgu sgil newydd a rhoi hwb i ddechrau ei yrfa. Fe wnaeth ddarganfod fod prentisiaeth yn llwybr gwell iddo na choleg gan y gallai ennill cyflog ar yr un pryd â dysgu sgiliau damcaniaethol ac ymarferol, sy’n ei alluogi i ganolbwyntio ar ei…

  Dysgu rhagor
 • Cara Davies Tystysgrif Lefel 3 CIM mewn Marchnata Hoya Lens UK

  Fe wnes i ymgeisio i astudio yn Cambria gan eu bod yn cynnig dosbarthiadau gyda’r nos, a oedd yn fy ngalluogi i barhau i weithio a dysgu gwybodaeth ddamcaniaethol am farchnata. Mae’r cwrs hwn wedi fy helpu i fynd i’r afael ag ymgyrchoedd fel gwir farchnatwr ac mae wedi rhoi’r…

  Dysgu rhagor
 • Ethan Davies – Prentisiaeth Uwch mewn Gweithgynhyrchu Peirianneg yn Electroimpact

  Gwobr y Coleg ar gyfer Dysgwr Rhagorol Peirianneg Fecanyddol 2016 Dysgwr sydd wedi gwella fwyaf yn y Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol Dysgwr VQ y Flwyddyn 2018 – Uwch “Pe bawn i wedi dilyn gyrfa filwrol, ni fyddwn wedi ennill y gwobrau a’r gydnabyddiaeth rydw i wedi’u derbyn. Rydw i bellach yn…

  Dysgu rhagor
LoadingLlwytho Rhagor