Trosolwg

Cambria er mwyn Busnes yw un o'r darparwyr hyfforddiant prentisiaethau mwyaf yng Nghymru, gyda thros 2500 o ddysgwyr ar raglenni prentisiaeth bob blwyddyn ar draws pob maes dysgu.

Rydym yn ddarparwr cymeradwy yn Lloegr ar gyfer dalwyr Levy, ac mae’r holl fanylion i’w cael yn: https://findapprenticeshiptraining.sfa.bis.gov.uk/

Rydym yn cynnig atebion penodol i gyflogwyr i’w gwneud hi’n haws i chi gyflogi a gwella sgiliau prentisiaid.
Darllen rhagor

Bydd eich Busnes yn Gallu Elwa

Dewis y Brentisiaeth Gywir

Mae nifer cynyddol o bobl yn dewis Prentisiaethau Uwch ac mae rhagor o fusnesau yn sylweddoli faint o fudd iddynt ys cefnogi sgiliau uwch.

Prentisiaethau Sylfaen Lefel 2
Mae Prentisiaid Sylfaen yn astudio tuag at gymwysterau sy’n gyfwerth â 5 TGAU neu NVQ Lefel 2 ac maent yn aml yn mynd ymlaen i gwblhau Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch.

Prentisiaethau - Lefel 3
Mae prentisiaid yn meithrin sgiliau gwerthfawr yn y swydd, wrth iddynt astudio tuag at gymhwyster cydnabyddedig cenedlaethol sy’n gyfwerth â 5 TGAU, 2 Safon Uwch neu NVQ lefel 3.

Prentisiaethau Uwch - Lefel 1 ac uwch
Mae unigolion ar Brentisiaeth Uwch, yn gweithio tuag at gymhwyster sy'n gyfwerth â HND / HNC neu radd anrhydedd. Mae Prentisiaethau Uwch ar gael ledled nifer o sectorau amrywiol, o Awyrofod i Gyfrifeg ac o Adeiladu i’r Cyfryngau Creadigol.
Darllen rhagor
75%-circle-graphic
Mae 75% o gyflogwyr yn credu, ar waethaf yr argyfwng economaidd, bod prentisiaid yn bwysicach nag erioed i’w busnesau.
Ffynhonnell: Ymchwil Populus 2012
34-circle-graphic
Dywedodd 75% o gyflogwyr bod prentisiaethau wedi gostwng costau recriwtio.
Ffynhonnell: Ymchwil Populus 2012