Dewiswch eich math o hyfforddiant:

Prentisiaethau

Recriwtio'r talent a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer dyfodol eich busnesDarganfod Rhagor

Datblygu eich gweithlu

Nid prentisiaethau yn unig ydy dysgu yn y gwaith! Darganfod Rhagor

Datblygiad Proffesiynol

Rydym yn un o'r darparwyr datblygiad proffesiynol mwyaf yn y rhanbarth, gyda phartner ag achredwyr adnabyddus fel ILM, AAT, CIM, CIPD, NEBOSH ac IOSH


Darganfod Rhagor

Cael gafael ar gyllid

Mae cyllid Prentisiaeth a chyllid Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Chyflogeion (SEE) ar gael i ddatblygu eich gweithlu Darganfod Rhagor

Oes angen cymorth arnoch chi i fynd i'r afael â'r ardoll prentisiaethau? Dysgu Rhagor

Hidlo yn ôl:

 • Maes pwnc

  Twf Swyddi Cymru Plws Dysgwr Cyflogwr

  23Mar

  Digwyddiadau Agored Hygyr...

  5.30pm to 6.30pm @ Glannau Dyfrdwy
  Gweld Digwyddiad
  event-icon

  Digwyddiadau

  Edrychwch am ein diwrnodau agored, dyddiadau’r tymor a gwybodaeth am bob digwyddiad Digwyddiadau

  Pam Dewis Cambria ar gyfer Busnes?

  • Proffil Gradd Gorau

   Y Proffil Gradd Gorau hyd yma am Ddysgu yn y Gwaith yng Nghymru yn dilyn arolygiadau gan Arolygiaeth EM, Estyn

  • Profiadol

   Mae gennym flynyddoedd o brofiad ac enw da wrth gyflwyno hyfforddiant masnachol.

  • Staff Profiadol

   Mae gennnym staff profiadol sydd wedi ennill gwobrau staff, sydd â chyfoeth o brofiad yn y diwydiant.

  • Partneriaethau Cryf

   Mae gennym bartneriaethau gweithio cryf gyda dros 1,500 o gyflogwyr o bob maint ledled Cymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

  • Diwallu Anghenion eich Busnes

   Rydym yn cynnig cyrsiau fforddiadwy, hyblyg o ansawdd uchel, sy'n dilyn anghenion cyflogwyr.

  • Darparwr Cymeradwy

   Rydym wedi cael ein cymeradwyo fel darparwr hyfforddiant o ansawdd uchel gan awdurdodiadau fel IOSH, NEBOSH, AAT, CIPD, CIM ac ILM.

  • Cyfleus

   Darperir hyfforddiant yn y gweithle ar adegau sy'n addas i chi a'ch gweithwyr.

  • Cyfleusterau Hyfforddi o'r Radd Flaenaf

   Rydym wedi buddsoddi mewn cyfleusterau dysgu o'r radd flaenaf ac yn cynnig y dechnoleg ddiweddaraf ar gyfer addysgu a dysgu.

  Rydym yn gweithio gyda

  Hoffech chi logi lleoliad? Dysgu Rhagor

  Tanysgrifiwch i Gylchlythyr Cambria ar gyfer Busnes

  Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr chwarterol i gael y newyddion, diweddariadau a digwyddiadau diweddaraf yn uniongyrchol drwy e-bost.

  phone-icon-pink

  Ffoniwch

  0300 30 30 007
  Dydd Llun i ddydd Gwener 9am - 6pm
  mail-icon-blue

  E-bost

  Unrhyw gwestiynau? Rhowch wybod i ni:
  employers@cambria.ac.uk

  Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

  X