Cafodd Expo Awyrofod Cymru ei gynnal gan Goleg Cambria a’i drefnu er mwyn agor drysau at gyfleoedd gyda’r gadwyn gyflenwi, ac uno siaradwyr allweddol, cynrychiolwyr a chyflenwyr ledled y DU.

Roedd yn gyfle i ddysgwyr yn Cambria gyfarfod ag arweinwyr y diwydiant a thrafod llwybrau gyrfa ar gyfer eu dyfodol.

Mae Cymru yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer gwaith gweithgynhyrchu awyrofod a gweithgareddau sy’n berthnasol i Gynnal, Trwsio ac Atgyweirio. Mae mwy na 23,000 o bobl wedi’u cyflogi yn y diwydiant. 

Yn dilyn lansiad agoriadol y digwyddiad yn Cambria yn 2019, dywedodd Nick Tyson sef Is-bennaeth Technoleg, Peirianneg ac Adeiladu, fod yr expo yn llwyfan gwych i’r myfyrwyr, i’r gadwyn cyflenwi ac i gwmnïau rhyngwladol.

Ychwanegodd: “Mae’r coleg wedi cydweithio gydag Awyrofod Cymru ers blynyddoedd felly mae’n wych gweld yr Expo yn dychwelyd a chael cymaint o sefydliadau anhygoel o ddiwydiannau amrywiol yma heddiw.

“Roedd yn gyfle i ni arddangos y cyfleusterau diweddaraf sydd gennym yng Nglannau Dyfrdwy ac i fusnesau, addysgwyr a sefydliadau sydd yn y gadwyn gyflenwi rwydweithio a meithrin perthnasau, mae hyn yn effeithio’n gadarnhaol ar yr economi.”

Gwnaeth Awyrofod Cymru gynnal cynhadledd gyda chwmni Nu-Tech Exhibitions and Events a oedd yn cynnwys cyflwyniadau ar y gadwyn gyflenwi a thechnolegau newydd. Roedd cyfarfodydd un i un gyda’r prynwyr a’r defnyddwyr terfynol ac ‘Arddangosfa Galluoedd’ a oedd yn canolbwyntio ar drosglwyddo technoleg, arloesedd a pheirianneg.

Dywedodd Lisa Jones sef rheolwr gyfarwyddwr Nu-Tech: “Roedden ni wrth ein boddau gyda’r presenoldeb a’r rhwydweithio a oedd yn y digwyddiad eleni, roedd hyd yn oed fwy na’r Expo cyntaf yn 2019.

“Mae’n glir i ni er gwaethaf heriau’r pandemig, fod y cynrychiolwyr a’r arddangoswyr yn frwd i ryngweithio mewn amgylchedd wyneb yn wyneb diogel.

“Dyma’r lle delfrydol i wneud cysylltiadau, i gynnal trafodaethau, ac i arddangos offer – dyma’r camau cyntaf i gefnogi diwydiant y DU.”

Ewch i www.aerospaceexhibitions.com am ragor o wybodaeth.

yn ôl