Mae Sophie Quirk, sy’n gyn-fyfyrwraig Harddwch ac Ewinedd yng Ngholeg Cambria ac enillydd medal arian WorldSkills, yn defnyddio’r sgiliau a ddysgodd yn ystod ei hamser yn y coleg i redeg ei busnes hynod lwyddiannus ei hun.  

Roedd Sophie yn fyfyrwraig yn y coleg am 3 mlynedd lle’r enillodd gymwysterau Harddwch ac Ewinedd Uwch cyn gadael i ddechrau ei busnes harddwch ac ewinedd ei hun. Mae Sophie yn parhau i gael cymorth parhaus gan dîm mentergarwch Coleg Cambria.

Yn ystod ei chyfnod yn astudio yn y coleg, gofynnwyd i Sophie gystadlu yng nghystadlaethau gwasanaethau ewinedd WorldSkills.  Er yn swil i ddechrau, penderfynodd Sophie fanteisio ar y cyfle a chyflwyno cais ar gyfer y gystadleuaeth. Wedi hynny, cafodd ei gwahodd i gystadlu yn rownd derfynol y gystadleuaeth yn Birmingham lle enillodd fedal arian.

Dywedodd Sophie:

“Ers y gystadleuaeth, mae pob agwedd o fy musnes wedi ffynnu. Fe wnaeth popeth ddisgyn i’w le.  Mae ennill y fedal wedi cadarnhau safon fy ngwaith. O edrych yn ôl, dwi wedi magu hunan-hyder a hunan-gred.”

Dywedodd Lynn Williams, Hyrwyddwr Mentergarwch yng Ngholeg Cambria:

“Weithiau, y cwbl sydd eisiau yw hyder yn eich gallu. Mae gan Sophie’r sgiliau, ac mae hi’n therapydd harddwch a thechnegydd ewinedd bendigedig. Ond roedd ennill y fedal yn cadarnhau hyn, a rhoi’r hwb iddi weithio’n hunangyflogedig. Byddwn ni’n parhau i roi cymorth pryd bynnag a lle bynnag mae hi ei angen.”

https://www.facebook.com/sophiequirknailsandbeauty/

yn ôl