Llogi Cyfleusterau

Mae gan ein mannau cynadledda a chyfarfodydd pwrpasol bopeth y bydd ei angen arnoch chi gynnal eich digwyddiad. Rydyn ni’n cynnig wifi, ystafelloedd cyfarfod mawr, ystafelloedd pwyllgora ar gyfer eich cyfarfodydd mwy ffurfiol a neuaddau digwyddiadau ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd rhwydweithio a seremonïau gwobrwyo.

Gyda llawer o leoedd i ddewis ohonynt ledled siroedd Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych, bydd ein staff medrus a chyfeillgar yn sicrhau bod popeth yn rhedeg mor ddidrafferth â phosibl.

Wedi'i leoli ar ororau Gogledd Cymru, rydym mewn lle delfrydol i ddod â chydweithwyr at ei gilydd ni waeth beth fo’r achlysur.
Darllen rhagor
  • Internal_Lecture_Theatre3
  • CC-2018-FE-Northop-Business School-2915
  • CC-2018-FE-Northop-Business School-2899