Hyfforddeiaethau

Profiad gwaithMae Hyfforddeiaethau yng Ngholeg Cambria yn gweithio gyda nifer o fusnesau i roi cyfleoedd i bobl ifanc ennill profiad gwaith amhrisiadwy yn eu gyrfa ddewisol.

Fel cyflogwr, gallwch helpu unigolyn 16 - 18 oed cael cip olwg ar eich busnes a rhoi’r profiad sydd eu hangen arnynt ar gyfer eu CV.

Ariennir eu lwfans hyfforddiant heb unrhyw gost i chi a byddwn yn gweithio gyda’n gilydd er mwyn sicrhau eich bod chi’n derbyn cymorth trwy gydol y rhaglen.

Erbyn hyn mae’n hynod o anodd i bobl ifanc ennill profiad o fywyd go iawn. Mae ganddyn nhw gymaint i gynnig a gall cael ddysgwr Hyfforddeiaeth ar brofiad gwaith cynnig cyfle gwych i chi helpu datblygu sgiliau'r genhedlaeth nesaf yn eich ardal chi.

Bydd pob un o’r dysgwyr wedi mynychu ein rhaglen gyflogadwyedd fewnol, ac felly wedi datblygu’r sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn eu dymuno.


Academïau PwrpasolRydym hefyd yn cynnal academïau pwrpasol ar gyfer cyflogwyr lleol sy’n ystyried cyflogi sawl prentis. Byddwn yn darparu rhaglen hyfforddiant bwrpasol fewnol sy’n cael ei chynnal trwy gydweithio â chyflogwyr lleol sy’n ystyried cyflogi pobl ifanc 16 - 18 oed.

Mae hyn yn galluogi dysgwyr i weld os ydi’r brentisiaeth yn addas iddyn nhw cyn ymrwymo i unrhyw raglen, yn ogystal â chaniatáu’r cyflogwr i weld os oes gan y dysgwr potensial i ddod yn rhan o’i sefydliad. Yn golygu bydd gennych chi’r ymgeiswyr cywir ar eich rhaglen brentisiaeth a fydd yn gwella eich cyfraddau cadw a llwyddo.

Os ydi’r wybodaeth uchod o ddiddordeb i chi, yna gysylltwch â’r Tîm Cambria ar gyfer Busnes ar 0300 30 30 006 neu e-bostiwch traineeship@cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.
Darllen rhagor