Cyfleusterau

Cartref ein Hysgol Fusnes Cambria yw’n safle gwych yn Llaneurgain sydd â chyfleusterau ardderchog, llety a'r amgylchedd i gynorthwyo dysgu effeithiol.

Buddsoddwyd yn helaeth yn safle Llaneurgain gydag agor Ysgol Fusnes Cambria yn Hydref 2017.

Mae'r ganolfan newydd wedi'i adeiladu dros ddeulawr gyda chyfleusterau o'r radd flaenaf, a chafodd ei hadeiladu i safonau rhagorol BREEAM, gyda golygfeydd gwledig rhagorol.

Mae'r adeilad newydd yn cynnwys:

Darlithfa bwrpasol
Ystafell gynadledda gyda lle i 80 o bobl
10 ystafell ddarlithio
5 ystafell gyfarfod
Gofod cymdeithasol helaeth
Swyddfeydd staff
Parcio wedi’i neilltuo
Darllen rhagor

Hyfforddiant

Mae gennym gyfres eang o gyrsiau hyfforddiant proffesiynol wedi’u hachredu, sy'n cynnwys:
Arweinyddiaeth Rheolaeth ILM, Annog a Mentora
Adnoddau Dynol CIPD
Marchnata CIM
Iechyd a Diogelwch NEBOSH

Cysylltu

I gael manylion am ein rhaglenni, dyddiadau dechrau a phrisiau, ac ati, cysylltwch â'n cydlynwyr pwrpasol:
Arweinyddiaeth, Rheolaeth, Annog a Mentora - cysylltwch â Sue McCrossan yn employers@cambria.ac.uk
Adnoddau Dynol - cysylltwch â Ros Butler yn employers@cambria.ac.uk
Marchnata - cysylltwch â Stephanie Littler yn stephanie.littler@cambria.ac.uk
Prynu a chyflenwi (CIPS) - cysylltwch â stephanie.littler@cambria.ac.uk
Iechyd a Diogelwch (NEBOSH, IOSH) - cysylltwch â Sam Bampton yn employers@cambria.ac.uk
Darllen rhagor