Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr busnes Coleg Cambria, ynghyd â myfyrwyr Ysgol Glan Clwyd, y cyfle i fynd i weithdy busnes yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy i glywed am brofiadau’r rhai sy’n gweithio yn y maes yng Nghymru.

Roedd y gweithdy yn rhan o brosiect sydd wedi ei ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn ceisio denu ac arwain mwy o fyfyrwyr 16-19 oed i ddilyn cyrsiau/ neu fodiwlau Busnes trwy gyfrwng y Gymraeg.

Daeth dros 100 o fyfyrwyr i’r gweithdy i glywed sgyrsiau gan bedwar sy’n gweithio o fewn y sector, sef Alwen Williams Cyfarwyddwraig BT Cymru, Llŷr Roberts Pennaeth Canolfan ABC y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Gaenor Roberts Perchennog cwmni TLWS ac Owain Roberts o gwmni Llaeth y Llan. Roedd y pedwar yn trafod pwysigrwydd y Gymraeg i’w busnesau.

Dywedodd Sioned Roberts, Swyddog Cangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Glyndŵr a Choleg Cambria:

“Braint oedd cael croesawu’r holl siaradwyr gwadd i Ganolfan 6ed Glannau Dyfrdwy dydd Gwener 20fed Hydref. Braf hefyd oedd cael croesawu myfyrwyr o ar draws y gogledd ddwyrain i gymryd rhan yn y gynhadledd. Dwi’n ddiolchgar iawn i’r myfyrwyr i gyd am ddod ac am gymryd rhan yn y sesiynau i gyd. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am noddi’r digwyddiad. Heb eu cymorth nhw ni fysa cynnal y diwrnod yma wedi bod yn bosib.”

yn ôl