Aeth dysgwyr o Goleg Cambria i ddigwyddiad Dathlu Syniadau Mawr Cymru ym Mangor yn ddiweddar i gystadlu yn erbyn llawer o bobl ifanc eraill o sectorau Addysg Bellach, Addysg Uwch a busnesau newydd eu sefydlu.  

Daeth y syniadau gan y Pwyllgor Menter sy’n cael ei redeg gan fyfyrwyr er mwyn ymgymryd â gweithgareddau entrepreneuraidd. Roedd y syniadau busnes yn cynnwys: dechrau siop ar-lein; cynnig teithiau gweithgareddau ar benwythnosau i bobl ifanc yn eu harddegau gan grŵp o’r enw LALO; rhoi ffrwythau a dewisiadau iach mewn peiriannau gwerthu o’r enw Street Snakz gan grŵp o bedwar o fyfyrwyr; a’r syniad o wneud eich te eich hun gan roi’r dewis i bobl gymysgu blasau i weddu eu chwaeth eu hunain gan George Wilbraham.  

Dangosodd y timau eu syniadau trwy stondin arddangos yn y digwyddiad, ateb cwestiynau gan y beirniaid a bu’n rhaid iddynt hefyd gyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid ar y diwrnod.   

Enillodd George Wilbraham â’i syniad y Wobr Sgiliau Busnes Gorau.   Cynigiodd y syniad o gyflenwi dail te i gwsmeriaid eu rhoi mewn i fagiau a selio’r rheiny eu hunain, gan gymysgu’r dail te ac arbrofi gyda gwahanol flasau.   Mae George hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Menter a ‘Street Snackz’ gyda’i gyd-fyfyrwyr Gugulabazali Ndlovu, Tushar Bhatia a Tom Evans.

 

Roedd tîm o chwech o fyfyrwyr wedi ffurfio’r grŵp LALO, sef Jack McBain, Holly Maddox, Bradley Thomas, Tegan Williams, Joshua Mullen ac Ethan Callaghan. Enillon nhw’r Wobr Effaith Gymdeithasol gyda’u syniad o gynnal teithiau coets ar benwythnosau i bobl ifanc yn eu harddegau i ymgymryd â gwahanol weithgareddau yng Ngogledd Cymru.   

Dywedodd Mel Henry, darlithydd Busnes Safon Uwch yn Chweched Iâl:

“Cyflwynodd ein dysgwyr eu syniadau arloesol yn broffesiynol a gydag angerdd, gan ennill y wobr Sgiliau Busnes Gorau Addysg Bellach a’r wobr Effaith Gymdeithasol.  Rydw i’n falch iawn ohonyn nhw, ac mae wedi bod yn bleser cael bod yn rhan o’u taith i lwyddiant.”   

Cytunodd Lynn Williams, Hyrwyddwr Mentergarwch, gyda hyn gan ychwanegu:

“Mae’n bleser gweld y ddawn, yr hyder a’r proffesiynoldeb y mae’r myfyrwyr hyn wedi’u dangos, ac maen nhw’n glod i’r coleg.”

Lluniau’n dangos

LALO – Joshua Mullen, Ethan Callaghan, Jack McBain, Tegan Williams, Bradley Thomas a Holly Maddox yn derbyn eu gwobr gan Jane Ryall, UnLtd.   

George Wilbraham yn derbyn ei wobr gan Mike Learmond, FSB

SB

yn ôl