Cyflwynodd y cogyddion pwysig Bryn Williams, Kevin Lynn, Gareth Stevenson a Gareth Ward ddigwyddiad bythgofiadwy er budd Hospitality Action, gyda chymorth Coleg Cambria. 

Cafodd ei gynnal ym mwyty Porth Eirias Bryn ym Mae Colwyn, sydd wedi ennill gwobrau – Bwyty AA y flwyddyn yng Nghymru – ac fe wnaeth y pedwarawd greu bwydlen blasu 8 cwrs ar gyfer nifer o giniawyr. 

Mae Hospitality Action yno i bobl yn y diwydiant sydd wedi cael trafferth gyda salwch, dibyniaeth, problemau ariannol ac ystod eang o broblemau. 

Diolchodd yr elusen i’r pedwar ac i bawb oedd yn bresennol am helpu i godi bron i £2,500 ar y noson. 

Dywedodd Bryn: “Mae hwn yn achos anhygoel ac yn y bôn, mae’n dangos ein bod ni’n gofalu am ein pobl ein hunain, y rhai sydd heb gael llawer o lwc neu mewn lle anodd yn gorfforol, meddyliol neu’n ariannol.  

“Hoffwn ddiolch i bawb a ddaeth i’n cefnogi, roedd yn noson ardderchog.” 

Mae partneriaeth Bryn â Choleg Cambria – Academi Bryn Williams – eisoes yn ennill momentwm ac mae wedi cael ei enwebu yn y categori arloesi yng Ngwobrau Twristiaeth Go North Wales yn Venue Cymru, Llandudno.  

Roedd Andy Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr Lletygarwch a Thwristiaeth yn y coleg, ymysg y criw cegin ym Mhorth Eirias ar gyfer y pryd, a dywedodd ei fod yn llwyddiant eithriadol. 

“Roedd bod yn rhan o’r digwyddiad hwn yn anhygoel,” meddai Andy, a gafodd gwmni Scott Cleverley, myfyriwr graddedig cyntaf yr Academi ar y noson.  

“Diolch yn fawr iawn i’r holl gogyddion, Ysgol Win Sir Gaer, a staff a dysgwyr Cambria.”

Ychwanegodd: “Mae Hospitality Action yn elusen ardderchog sy’n helpu pobl y diwydiant ledled y wlad. Codwyd £2450 ar y noson, a fydd yn mynd yn bell i helpu rhai mewn angen yn ystod cyfnodau anodd.” 

I gael rhagor o wybodaeth am Hospitality Action, ewch i’r wefan: www.hospitalityaction.org.uk 

Ewch i www.cambria.ac.uk/bryn-williams-academy i gael rhagor o wybodaeth am Academi Bryn Williams, mewn partneriaeth â Choleg Cambria. 

yn ôl