BW PASS

Dysgu gan y Gorau

Mae Coleg Cambria a’r chef clodwiw Bryn Williams wedi lansio Academi Bryn Williams i ddylanwadu’n gadarnhaol ar y genhedlaeth nesaf o gogyddion a staff lletygarwch o Ogledd Ddwyrain Cymru. Dyma’r academi gyntaf i Bryn, i Goleg Cambria ac i Gymru.

Byddwch yn elwa o ddosbarthiadau meistr gan Bryn Williams a’i dîm o gogyddion arbenigol, a fydd yn eu cynnal ym mwyty Y Celstryn yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy yn ogystal ag ym mwyty Bryn, Bryn Williams at Porth Eirias. Bydd hyn yn eich galluogi i roi eich gwybodaeth a’ch sgiliau ar waith a’u meithrin ymhellach mewn gweithle.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, bydd cyfleoedd i chi symud ymlaen i gwrs lefel uwch neu gyflogaeth. Bydd tîm yr academi yn cadw mewn cysylltiad â chi trwy gydol eich gyrfa i gynnig cyngor ac arweiniad.

Dyma’r lle i chi os oes gennych angerdd am arlwyo neu waith blaen tŷ, a’r brwdfrydedd a’r uchelgais i fod y gorau.

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, a bydd pob ymgeisydd am le yn yr academi yn mynd drwy broses dethol.

Roedd y cogydd Bryn Williams ar Saturday Kitchen yn ddiweddar yn siarad am yr Academi

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X