Enillodd Dhruv Bansal, myfyriwr Cemeg Safon Uwch yng Ngholeg Cambria ddwy wobr yn ddiweddar. Enillodd wobr Myfyriwr y Flwyddyn Chweched Iâl 2017 a Gwobr Arbennig am Ragoriaeth Academaidd yn Seremoni Gwobrwyo Myfyrwyr 2017 Coleg Cambria.

Bu Dhruv yn astudio Cemeg, Mathemateg, Mathemateg Bellach a Ffiseg yn y coleg, ac fe fydd yn astudio Peirianneg ym mhrifysgol Bath yn yr hydref. Yn ystod ei amser yn Chweched Iâl, roedd Dhruv yn mynychu Cymdeithas Pennant y coleg er mwyn dysgu am gyfleoedd gyrfa. Roedd hefyd yn mwynhau tasgau datrys problemau heriol yn y dosbarthiadau meistr prifysgol. Roedd Dhruv yn credu bod astudio Cemeg Safon Uwch wedi ei helpu i ddatblygu sgiliau ymarferol, dadansoddol a gweithio mewn tîm y byddai eu hangen fel peiriannydd.

Mae diddordeb Dhruv mewn Gwyddoniaeth a Mathemateg yn rhedeg yn y teulu. Roedd brawd Dhruv, Saksham, yn astudio Mathemateg, Bioleg, Ffiseg a Chemeg Safon Uwch, ac mae rŵan ym mhedwaredd flwyddyn y cwrs Meddygaeth ym mhrifysgol Birmingham. Mae Saksham wedi dychwelyd i’r coleg sawl gwaith i siarad gyda myfyrwyr presennol y coleg am ei brofiad yn y coleg a’r brifysgol, ac yn ystyried bod astudio Mathemateg a Gwyddoniaeth Safon Uwch wedi bod yn hanfodol ar gyfer ei alwedigaeth.

Hefyd, mae Alex Quinn, enillydd gwobr Cemeg Safon Uwch, yn mynd i brifysgol Efrog i astudio Cemeg ym mis Medi. Mae Alex wedi argymell y cyrsiau Safon Uwch i’w frawd a fydd yn dilyn yr un trywydd flwyddyn nesaf. Gwnaeth Alex argraff yn yr adran Gemeg drwy gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr, rowndiau cyntaf cystadleuaeth Dadansoddwyr Ifanc, diwrnodau Sbectrosgopeg y Gymdeithas Frenhinol Cemeg, a dosbarthiadau adolygu Pasg a Sulgwyn yng Ngholeg Cambria.

Dywedodd Nora Richardson, Dirprwy Gyfarwyddwr Gwyddoniaeth, Mathemateg ac Addysg Gorfforol yng Ngholeg Cambria:

“Rydym wrth ein boddau bod cymaint o’n myfyrwyr Cemeg Safon Uwch yn mynd i brifysgolion o fri i ddefnyddio eu sgiliau ymarferol a datrys problemau yn eu graddau Meddygaeth, Fferylliaeth, Cemeg, Mathemateg a Pheirianneg. Mae gennym fyfyrwyr hefyd yn ymuno â chynlluniau addysgu a phrentisiaethau.”

“Mae’r myfyrwyr wedi gwneud y gorau o’r cyfleoedd ar gael iddyn nhw, drwy ymuno â chystadlaethau, lleoliadau gwaith a phrifysgol, mynychu’r Gymdeithas Wyddoniaeth a dyddiau adolygu a gynigwyd ar safle Iâl.”

Yn ogystal â chwrs Cemeg Safon Uwch, bydd cwrs TGAU Cemeg yn cael ei gynnal gyda’r nos yn dechrau 11 Medi ar safle Iâl. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cambria.ac.uk neu ffoniwch 0300 30 30 007.

yn ôl