Mae Billy ac Elliot, y geifr Bagot cyntaf i gael eu geni yng Ngholeg Cambria Llaneurgain yn ddiweddar, wedi symud i’w cartref newydd yn St Helens College.

Roedd cyffro yn St Helens College ar ddiwrnod derbyn y geifr gan eu bod yr anifeiliaid mawr cyntaf. Roedden nhw eu dau wedi ymgartrefu’n syth bin ac yn cael eu sbwylio’n racs!

“Er ein bod yn drist gweld ein dwy hoff afr yn ein gadael, mae’n rhaid i ni wneud lle i barhau gyda’n rhaglen fridio,” dywedodd Wendy Gacem, Rheolwr y Ganolfan Anifeiliaid yng Ngholeg Cambria Llaneurgain.

“Fel coleg rydym yn cyfrannu’n fawr at godi nifer y geifr prin hyn drwy eu bridio a’u hyrwyddo.”

Aeth Wendy, ynghyd â staff eraill y coleg, i Sioe a Gwerthiant Bridiau Prin Melton Mowbray. Roedd y staff yno’n cefnogi’r stondin y Gymdeithas Geifr Bagot yn un o’r digwyddiadau bridiau prin mwyaf ar y calendar.

Mae Jake, y prif fwch gafr, hefyd wedi mynd am antur gyffrous i dir newydd yn yr Iwerddon i ffarm fridiau prin newydd ar y cyd â Rare Breeds Survival Trust.

yn ôl