Anrhydeddwyd dysgwraig o Goleg Cambria, Jill Smith, gyda gwobr Lion City and Guilds mawreddog mewn seremoni yn Llundain.

Cafodd Jill o’r Wyddgrug ei henwebu gan Rachel Whitton, asesydd o Goleg Cambria. Enillodd Jill y Fedal Ragoriaeth City and Guilds a chafodd ei anrhydeddu gyda gwobr Lions – Dysgwr y Flwyddyn Prydain. Cyflwynodd Louise Minchin, cyflwynwraig newyddion BBC Breakfast, a Kirstie Donnelly, Rheolwr Gyfarwyddwr City and Guilds y gwobrau yn y seremoni wobrwyo.

Cafodd Jill ei gwobrwyo gan City and Guilds oherwydd ei bod hi’n berchen ar salon trin gwallt a harddwch ‘Beyond the Boundaries’ sy’n ymgymryd â gwaith hynod ysbrydoledig. Mae’r fenter yn rhoi cyfleoedd hyfforddi a gwaith i bobl ifanc gydag anghenion arbennig. Cafodd y fenter ei sefydlu i gyfuno dau angerdd sydd gan Jill, sef trin gwallt a helpu oedolion gydag anghenion arbennig. Ar ôl gweithio fel triniwr gwallt symudol, mae Jill hefyd yn berchen ar salon trin gwallt o’r enw ‘Beyond the Fringe’.

Dywedodd Jill:

“Roeddwn i eisiau cael effaith fesuradwy ar y gymdeithas trwy fy musnes. Mae’r fenter yn rhoi cyfle i oedolion ag anghenion arbennig gymdeithasu, integreiddio a datblygu. Wrth addysgu yn y salon, rwyf yn datblygu eu sgiliau yn dechnegol, ac yn rhoi’r sgiliau hanfodol maent eu hangen. Rwyf wedi datblygu’r busnes gyda chymorth Coleg Cambria, Cyngor Sir y Fflint ac Ysgol Maes Hyfryd yn y Fflint.”

“Rwy’n falch iawn o fod wedi ennill y wobr gan City and Guilds. Mae’n fudd ychwanegol i ddenu rhagor o arian ar gyfer ‘Beyond the Boundaries’ a fy helpu i barhau i roi’n ôl i’r gymuned.”

“Rydym yn falch iawn o Jill”, dywedodd Rachel Whitton o Goleg Cambria. “Mae hi wedi gweithio’n galed i ddatblygu’r ddwy salon; un ohonynt yn fenter gymdeithasol ddielw o’r enw ‘Beyond the Boundaries’. Mae hi’n llawn haeddu’r gydnabyddiaeth, ac rydw i’n gobeithio’r gorau iddi yn y dyfodol.”

yn ôl