Seremoni Wobrwyo yn Dathlu Dysgwyr Rhagorol Lleol

Ymunodd Jason Mohammad, cyflwynydd rhaglen Final Score BBC 1 â myfyrwyr, staff a gwesteion arbennig i ddathlu llwyddiannau rhagorol dysgwyr Coleg Cambria.

Roedd Jason Mohammad, sydd hefyd yn cyflwyno rhaglenni snwcer a rygbi ar gyfer BBC Sport, yn ogystal â 606 Football Phone in ar BBC Radio 5 Live, yn gyflwynydd allweddol yng ngemau Olympaidd Rio ac Ewro 2016, a threulio blwyddyn yn cyflwyno Crimewatch ar BBC1.

Daeth y digwyddiad mawreddog â myfyrwyr Addysg Bellach a Dysgu yn y Gwaith o bob adran ynghyd, o bum safle’r coleg sef Glannau Dyfrdwy, Llysfasi, Llaneurgain, Ffordd y Bers ac Iâl.

Roedd gan yr enillwyr storïau ysbrydoledig tu ôl i’w llwyddiannau, gan gynnwys cyflawniadau academaidd o lefel uchel, datblygu sgiliau ar gyfer gweithio, llwyddo er gwaethaf amgylchiadau personol anodd, cydbwyso ymrwymiadau coleg â dyletswyddau gwirfoddol a chymunedol, neu ddychwelyd i’r coleg i newid gyrfa.

Ymysg yr enillwyr oedd Amie Hibbert, 29 oed o Abergele, enillydd gwobr Prentis y Flwyddyn, a Stacey Williams, 27 oed o Goedpoeth, enillydd gwobr Dysgwr y Flwyddyn Addysg Oedolion.

Enillodd Charlie Smith, 18 oed o Lannau Dyfrdwy sy’n fyfyriwr Trin Gwallt a Harddwch, wobr Myfyriwr Addysg Bellach y Flwyddyn ac enillodd Dhruv Bansal, 18 oed o Wrecsam sy’n fyfyriwr Lefel A, wobr am Ragoriaeth Academaidd.

Dywedodd David Jones OBE, Prif Weithredwr:

“Mae ein seremoni wobrwyo flynyddol yn cydnabod cyflawniadau myfyrwyr sydd wedi rhagori yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf.  Unwaith eto eleni roeddem wrth ein boddau i ddathlu ymrwymiad, arloesedd, dewrder a thalent ein dysgwyr. Bydd llawer o’n enillwyr rŵan yn symud ymlaen i brifysgolion, swyddi a phrentisiaethau a chael cyfle i ddefnyddio’r sgiliau maent wedi eu datblygu yn ystod eu cyfnod yn y coleg.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Jason Mohammad, am fod mor ysbrydoledig, ac am wneud i’n enillwyr deimlo mor arbennig. Hoffem hefyd ddiolch i’n noddwyr hael, sydd wedi cyfrannu at lwyddiant y digwyddiad.”

yn ôl