• Mae gan ddysgwyr AWTISTIG le i ymlacio a dadflino rhwng darlithoedd, diolch i brentisiaid cwmni dodrefn cenedlaethol.

Cyflwynodd Westbridge Furniture sofa i fyfyrwyr y cwrs Neurotech yng Ngholeg Cambria. Mae gan y cwmni safleoedd yng Nglannau Dyfrdwy a Threffynnon ac maent yn gwneud eitemau ar gyfer brandiau blaenllaw gan gynnwys John Lewis, Next a Marks and Spencer.


Mae gan y coleg bartneriaeth gyda’r busnes fel rhan o’i raglen Prentisiaeth Clustogwaith Lefel 2, ac roedd y garfan bresennol yn falch iawn o allu helpu’r grŵp Neurotech, sydd ar hyn o bryd yn gweithio tuag at eu cymhwyster BTEC mewn Technolegau Digidol ar safle Cei Connah.


Dywedodd Alison Hill, eu Hyfforddwr Cynnydd, y bydd y rhodd yn rhoi lle tawel i’r myfyrwyr gymdeithasu a gorffwys rhwng dosbarthiadau, pan fydd yn ddiogel gwneud hynny yn sgil cyfyngiadau Covid-19.
“Mae’r grŵp a minnau eisiau dweud diolch yn fawr i’r prentisiaid a phawb yn Westbridge Furniture,” meddai Alison.


“Mae’r myfyrwyr yn gyffro i gyd ar ôl iddyn nhw gael lle i ymlacio ynddo a bod gyda’u ffrindiau mewn amgylchedd tawel – mae wedi rhoi hwb mawr iddyn nhw ar ôl blwyddyn heriol i bawb.”


Dywedodd Paula Blundell y Mentor Cyflogadwyedd hefyd: “Gwnaeth y garfan ddiwethaf o hyfforddeion Westbridge y soffa a dod â hi i’r coleg eu hunain.


“Roedd yn anrheg gadael hyfryd ac mae wedi gwneud pob un o’r dysgwyr yn hapus iawn.”


Mae carfan newydd o brentisiaid ar fin dechrau eu lleoliad deufis gyda Westbridge yn y flwyddyn newydd.


Os byddan nhw’n llwyddiannus, bydd yr ymgeiswyr – 16-18 oed – yn symud ymlaen i’r cynllun dwy flynedd lawn a bydd swyddi sicr iddyn nhw.


Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni: “Mae’n wych i’n prentisiaid allu gweld eu cynnyrch gorffenedig yn cael ei ddefnyddio yng Ngholeg Cambria, lle gychwynnon nhw eu hastudiaethau i ddechrau.”


I gael rhagor o wybodaeth am gynllun Westbridge a hyfforddeiaethau, prentisiaethau a chyrsiau yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk neu anfonwch e-bost at: traineeships@cambria.ac.uk


Ewch i www.westbridgefurniture.com i gael rhagor o wybodaeth am Westbridge Furniture.

yn ôl