Yn ddiweddar, derbyniodd Aubrey Lawson, asesydd dysgu yn y gwaith yng Ngholeg Cambria, gydnabyddiaeth am ei waith.

Enillodd ‘Gwobr Tiwtor Rhagorol’ am gefnogi tîm Cymru yn WorldSkills Abu Dhabi. Cafodd Aubrey ei enwebu gan ei fyfyriwr, Ethan Davies, am ei gymorth yn ystod ei amser yn y coleg ac wrth iddo gystadlu yn WorldSkills.

Roedd Aubrey sy’n Asesydd Peirianneg wrth ei fodd gyda’r wobr; dywedodd:

“Roedd hi’n bleser derbyn y wobr hon, ac yn dipyn o sioc. Roedd cael fy enwebu gan Ethan yn fraint mawr, ac rydw i’n teimlo’n lwcus iawn cael bod yn rhan o’i siwrne hynod lwyddiannus. Hoffwn ddymuno’r gorau iddo ar gyfer y dyfodol.”

“Mae’r gefnogaeth rydw i wedi ei dderbyn gan Aubrey yn ystod fy amser yn y coleg a WorldSkills wedi bod yn hollbwysig i’m llwyddiant” ychwanegodd Ethan.

“Rwy’n falch iawn bod hyn bellach wedi ei gydnabod”

yn ôl