Mae 4 ffordd hawdd i wneud cais:

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi gyflwyno fy nghais?

Pan fyddwn wedi prosesu'ch cais, byddwn yn anfon e-bost atoch chi sy'n cynnwys arweiniad o'r hyn y bydd angen i chi ei wneud i gwblhau Cam 2 eich cais.

Beth yw Cam 2?

Mae Cam 2 y broses gwneud cais wedi'i chyflwyno i arbed ymgeiswyr rhag gorfod mynychu cyfweliad ar safle Coleg. Mae'n syml iawn ac mae'r cyfan yn cael ei wneud ar-lein.

PWYSIG IAWN - Cadwch eich manylion yn gyfredol.

Cofiwch gysylltu â ni i roi gwybod i ni os byddwch chi'n newid eich cyfeiriad, eich rhif ffôn neu'ch cyfeiriad e-bost fel arall ni fyddwn yn gallu cadw mewn cysylltiad â chi ynglŷn â'ch cais. Anfonwch e-bost atom ni ar admissions@cambria.ac.uk neu ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 0300 30 30 007.

Ffoniwch

Mae yna rai cyrsiau rydyn ni'n eu cynnig sy'n gofyn i chi gwblhau gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae'r rhain yn cynnwys cyrsiau lle mae cyswllt rheolaidd, heb oruchwyliaeth gyda phlant neu oedolion agored i niwed.

Os oes gennych gofnod troseddol ni fyddwch o reidrwydd yn cael eich atal rhag ennill lle ar y cwrs. Bydd yn dibynnu ar natur a chefndir unrhyw drosedd.

Efallai yr hoffech siarad â Chynghorydd Gwasanaethau Myfyrwyr ynghylch a fyddai eich cofnod troseddol yn cyfyngu ar eich opsiynau gyrfa. Cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr os oes angen unrhyw gyngor pellach arnoch. Ymdrinnir â phob trafodaeth yn gwbl gyfrinachol.
Darllen rhagor