Mae 4 ffordd hawdd i wneud cais:

Ar ôl i chi wneud cais, bydd aelod o staff yn cysylltu â chi a’ch gwahodd i gyfweliad anffurfiol gyda thiwtor. Os byddwch yn llwyddiannus cewch gynnig amodol neu ddiamod, neu efallai bydd y tiwtor yn eich cyfeirio at gwrs sy’n ateb eich gofynion yn well.

Pan fyddwch yn dod i gofrestru, a wnewch chi ddod â’r holl ddogfennau sydd eu hangen arnoch chi, gan gynnwys prawf adnabod a thystiolaeth o’ch cymwysterau.

Rydym yn derbyn y dogfennau gyda llun canlynol fel prawf adnabod:

– Pasbort cyfredol

– Drwydded breswyl biometrig

– Cerdyn Adnabod Ewropeaidd cyfredol.

Os ydych chi’n fyfyriwr Prydeinig ac nid oes gennych unrhyw un o’r dogfennau adnabod uchod, cewch ddangos eich Tystysgrif Geni wreiddiol.

Pan fyddwn wedi cael eich cais, byddwn yn anfon Ffurflen Caniatâd Rhieni atoch i’w chwblhau a dod â hi i’ch cyfweliad.

Mae'n bwysig iawn eich bod yn rhoi'r ffurflen hon i ni, er mwyn i ni gael gwybod am unrhyw gyflyrau meddygol allai fod gennych, ac fel bod gennym ganiatâd i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau a theithiau'r Coleg.
Darllen rhagor

Cyrsiau Rhan-amser

Datgeliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Rydym yn cynnig rhai cyrsiau sy’n gofyn i chi gwblhau gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae’r rhain yn cynnwys cyrsiau gyda chyswllt rheolaidd heb ei oruchwylio gyda phlant neu oedolion diamddiffyn.

Os oes gennych chi gofnod troseddol, ni fyddwch o reidrwydd yn cael eich atal rhag cael lle ar y cwrs. Bydd hynny’n dibynnu ar natur a chefndir unrhyw drosedd.

Mae amgylchiadau eraill lle byddai cael cofnod troseddol yn gallu effeithio ar eich astudio. Mae cyrsiau fel Gwasanaethau Cyhoeddus, lle byddai eich gyrfa yn y gwasanaethau mewn lifrai, yn y dosbarth hwn. Os oes gennych chi gofnod troseddol, efallai y byddwch yn gymwys i ddilyn y cwrs, ond ar ôl ei gwblhau, bydd eich dewis o yrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus yn gyfyngedig, o ganlyniad uniongyrchol i’r drosedd a gyflawnwyd. Nid oes angen i chi gwblhau gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i fynychu’r math yma o gwrs, ond efallai byddech yn dymuno trafod a fyddai eich cofnod troseddol yn cyfyngu ar eich dewis o yrfa. Cysylltwch â’r Gwasanaethau Myfyrwyr os oes angen rhagor o gyngor arnoch chi. Byddwn yn ymdrin â phob trafodaeth yn gwbl gyfrinachol.
Darllen rhagor