Mae 4 ffordd hawdd i wneud cais:

Ar ôl i chi wneud cais, bydd aelod o staff yn cysylltu â chi a’ch gwahodd i gyfweliad anffurfiol gyda thiwtor. Os byddwch yn llwyddiannus cewch gynnig amodol neu ddiamod, neu efallai bydd y tiwtor yn eich cyfeirio at gwrs sy’n ateb eich gofynion yn well.

Pan fyddwch yn dod i gofrestru, a wnewch chi ddod â’r holl ddogfennau sydd eu hangen arnoch chi, gan gynnwys prawf adnabod a thystiolaeth o’ch cymwysterau.

Rydym yn derbyn y dogfennau gyda llun canlynol fel prawf adnabod:

– Pasbort cyfredol

– Drwydded breswyl biometrig

– Cerdyn Adnabod Ewropeaidd cyfredol.

Os ydych chi’n fyfyriwr Prydeinig ac nid oes gennych unrhyw un o’r dogfennau adnabod uchod, cewch ddangos eich Tystysgrif Geni wreiddiol.
Darllen rhagor

Cyrsiau Rhan-amser

Datgeliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Rydym yn cynnig rhai cyrsiau sy’n gofyn i chi gwblhau gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae’r rhain yn cynnwys cyrsiau gyda chyswllt rheolaidd heb ei oruchwylio gyda phlant neu oedolion diamddiffyn.

Os oes gennych chi gofnod troseddol, ni fyddwch o reidrwydd yn cael eich atal rhag cael lle ar y cwrs. Bydd hynny’n dibynnu ar natur a chefndir unrhyw drosedd.

Mae amgylchiadau eraill lle byddai cael cofnod troseddol yn gallu effeithio ar eich astudio. Mae cyrsiau fel Gwasanaethau Cyhoeddus, lle byddai eich gyrfa yn y gwasanaethau mewn lifrai, yn y dosbarth hwn. Os oes gennych chi gofnod troseddol, efallai y byddwch yn gymwys i ddilyn y cwrs, ond ar ôl ei gwblhau, bydd eich dewis o yrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus yn gyfyngedig, o ganlyniad uniongyrchol i’r drosedd a gyflawnwyd. Nid oes angen i chi gwblhau gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i fynychu’r math yma o gwrs, ond efallai byddech yn dymuno trafod a fyddai eich cofnod troseddol yn cyfyngu ar eich dewis o yrfa. Cysylltwch â’r Gwasanaethau Myfyrwyr os oes angen rhagor o gyngor arnoch chi. Byddwn yn ymdrin â phob trafodaeth yn gwbl gyfrinachol.
Darllen rhagor