Enillodd Ryan Chrisham fedal aur yn y categori Technoleg Modurol yn y Gystadleuaeth Sgiliau Cymru a bellach mae’n canlyn ei grefft yn Gwyn Evans Atgyweirio Cerbydau Masnachol yn Rhuthun.

Mae’r bachgen 22 oed, sy’n dod o’r dref, yn mwynhau prentisiaeth yn y cwmni sydd wedi’i hen sefydlu yn Sir Ddinbych wrth astudio yng Ngholeg Cambria.

Roedd wrth ei fodd yn derbyn y wobr a dywedodd ei fod wedi rhoi mwy o hyder iddo i weithio ar gerbydau nwyddau trwm a mathau eraill o drafnidiaeth cludo nwyddau.

“Fe wnes i fwynhau’r gystadleuaeth a hoffwn ddiolch i’r coleg a phawb yn Gwyn Evans Atgyweirio Cerbydau Masnachol am eu cymorth,” meddai Ryan, cyn-ddisgybl yn Ysgol Brynhyfryd.

“Roedd pwysau, yn enwedig ar rai o’r tasgau mecanyddol a oedd yn cael eu hamseru ac roedd amgylchedd gwahanol, ond fe lwyddais ac roeddwn i’n falch iawn, ac wedi synnu i ennill.

“Roedd yn siomedig bod digwyddiad y DU wedi’i ganslo oherwydd Coronafeirws ond roedd yn anrhydedd ennill teitl Cymru.”

Mae Mr Evans wedi bod yn bencampwr prentisiaethau a dysgu yn y gwaith ers amser maith ac fe wnaeth longyfarch Ryan am ei lwyddiant.

“Mae o wedi bod o fudd mawr i ni ac wedi gwneud mor dda i ennill y fedal aur,” meddai Mr Evans.

“Rydyn ni wedi cael nifer o brentisiaid dros y blynyddoedd o Goleg Cambria ac rydyn ni’n credu bod dod ag addysg a phrofiad go iawn at ei gilydd yn paratoi pobl ifanc tuag at heriau’r gweithle.

“Mae Ryan yn esiampl o hynny ac yn dysgu trwy’r amser – llongyfarchiadau Ryan.”

Dywedodd Alex Woodward, Mentor Hyfforddi Modurol yn safle Ffordd y Bers Cambria yn Wrecsam: “Roedd y Gystadleuaeth Sgiliau Cymru yn cynnwys nifer o dasgau diagnostig gan gynnwys mesuriadau amrywiol gan ddefnyddio offer a chyfarpar amrywiol, a gafodd eu cwblhau ar wahanol fathau o dryciau a chydrannau cysylltiedig.

“Cynhaliodd Ryan ei hun yn eithriadol o dda ac roedd yn broffesiynol yn ei agwedd at bob cam yn y gystadleuaeth.

“Dylai ef a’i gyflogwr fod yn falch o’i lwyddiant; mae Ryan yn adlewyrchiad o safonau uchel y mae’r cwmni yn eu dilyn. Llongyfarchiadau Ryan.”

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a phrentisiaethau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl