Fel aelod cofrestredig o Alumni Cambria mae nifer o ffyrdd gallwch helpu i ysbrydoli darpar fyfyrwyr a’n myfyrwyr presennol i lwyddo. P'un ai bod yn siaradwr gwadd mewn digwyddiad Coleg Cambria; bod yn astudiaeth achos ar ein gwefan neu ddarparu lleoliad profiad gwaith gwerthfawr, gallwch gymryd rhan cymaint ag y dymunwch. Darllen rhagor

Mentora

Mentoring
Mae eich profiad yn werthfawr. Beth am ei rannu?

Mae bod yn fentor yn ffordd wych o roi arweiniad ynglŷn â gyrfa i’r sawl sy’n cael eu mentora (myfyrwyr presennol) a fyddai’n dymuno cael cymorth a chyngor gan rywun sydd â'r profiad a'r wybodaeth broffesiynol i'w helpu i'w harwain ar eu ffordd. Efallai mai chi fyddai’n gallu gwneud hynny.
Darllen rhagor

Cyfleoedd i fod yn siaradwr gwadd

guest speaking
Ysbrydolwch, ysgogwch ac anogwch

Fel aelod o Alumni Cambria, cewch gyfle i fod yn siaradwr gwadd a rhannu eich stori gyrfa unigryw mewn nifer o ddigwyddiadau amrywiol y coleg. Bydd hyn yn helpu ysbrydoli ein myfyrwyr wrth iddynt weithio tuag at wireddu breuddwydion eu gyrfa eu hunain a rhoi cip gwerthfawr iddyn nhw ar fywyd ar ôl coleg.

Darllen rhagor

Rhwydweithio

networking
Cysylltu â chyd-aelodau

Mae rhwydweithio wedi bod yn sgil pwysig i’w feistroli erioed, a bydd felly bob amser. Fel aelod o Alumni Cambria mae nifer o wahanol ffyrdd y gallwch gysylltu â’ch cyd-aelodau o gyn-fyfyrwyr, fel digwyddiadau rhwydweithio neu’n ddigidol trwy’r grŵp LinkedIn Alumni Cambria.
Darllen rhagor

Aduniadau a Digwyddiadau

reunions and events
Ychwanegwch ni at eich calendr cymdeithasol

Rydyn ni’n cynnal nifer o ddigwyddiadau rhad ac am ddim trwy gydol y flwyddyn i chi ddod iddynt fel aelodau Alumni Cambria. Gallwch wirfoddoli yn ein digwyddiadau agored hefyd, drwy siarad â darpar fyfyrwyr a’u rhieni am eich gyrfa ar ôl i chi adael y coleg.
Darllen rhagor

Darparu Cyfle Profiad Gwaith

work experience opp
Busnesau a dysgwyr i gyd ar eu hennill

Mae cael bod ar leoliad gwaith yn ffordd wych i'n myfyrwyr gael profi gwir gyfrifoldeb yn yr amgylchedd gwaith ac i helpu meithrin eu hunanhyder. Dyma ffordd wych i fusnesau helpu datblygu gweithlu'r dyfodol, gwella eu proffiliau a darganfod doniau newydd.
Darllen rhagor

Rhannwch eich Stori'n Ddigidol

share your story
Mae eich stori yn gallu ysbrydoli eraill: Soniwch amdano

Rydyn ni bob amser yn chwilio am gyn-fyfyrwyr i ddweud eu stori wrthym ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ddysgwyr. Os hoffech chi fod yn astudiaeth achos ar ein gwefan a chael bod ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, yna cliciwch ar y ddolen a llenwch ein holiadur cyflym.`

Darllen rhagor