• Myfyriwr Chweched Glannau Dyfrdwy yn Mynd ar Daith Cyfnewid i Siapan

  Mae myfyriwr Chweched Glannau Dyfrdwy, Cassia Haschempur wedi’i dewis i Raglen Gyfnewid Myfyrwyr â Siapan Sir y Fflint. Mae Cassia, 17 oed o Dreffynnon, yn un o 6 myfyriwr lwcus i gymryd rhan yn y daith cyfnewid, ar ôl cael ei dewis i deithio i Ddwyrain Asia. I wneud cais, aeth Cassia i noson agored yn Swyddfeydd Cyngor Sir y Fflint, a oedd yn agored i bob myfyriwr a’u teuluoedd oedd eisiau rhagor o wybodaeth…

  Dysgu rhagor
 • Llysgennad Iaith yng Ngholeg Cambria

  Cafodd myfyrwyr Ieithoedd Safon Uwch Chweched Iâl, Coleg Cambria, wahoddiad gan Routes Into Languages i fynd ar ddiwrnod hyfforddiant ym Mhrifysgol Caerdydd. O ganlyniad, mae 8 o fyfyrwyr rŵan yn gymwys i fod yn Llysgenhadon Iaith y Coleg (CLAs).  Yn golygu eu bod yn gymwys yn y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i fynd i ysgolion a rhoi cyflwyniadau bywiog a diddorol i ddisgyblion ynghylch y buddion a chyfleoedd gall astudio ieithoedd eu…

  Dysgu rhagor
 • Gwobrau i Wraig Busnes o’r Wyddgrug

  Anrhydeddwyd dysgwraig o Goleg Cambria, Jill Smith, gyda gwobr Lion City and Guilds mawreddog mewn seremoni yn Llundain. Cafodd Jill o’r Wyddgrug ei henwebu gan Rachel Whitton, asesydd o Goleg Cambria. Enillodd Jill y Fedal Ragoriaeth City and Guilds a chafodd ei anrhydeddu gyda gwobr Lions – Dysgwr y Flwyddyn Prydain. Cyflwynodd Louise Minchin, cyflwynwraig newyddion BBC Breakfast, a Kirstie Donnelly, Rheolwr Gyfarwyddwr City and Guilds y gwobrau yn y seremoni wobrwyo. Cafodd Jill ei…

  Dysgu rhagor
 • Y Canlyniadau Gorau Erioed i Goleg Cambria

  Y Canlyniadau Gorau Erioed i Goleg Cambria Mae Coleg Cambria yn dathlu ei ganlyniadau gorau erioed heddiw gyda chyfradd lwyddo gyffredinol o dros 99%. Roedd myfyrwyr y chweched dosbarth wrth eu bodd gyda’u canlyniadau rhagorol, a welodd gynnydd sylweddol yn y nifer a gafodd raddau uwch.  Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys:  dros 99% A*- E  80% A* – C  51% yn cael y graddau uchaf A*- B  23% yn cael graddau A*-A  59  gradd A* a 168…

  Dysgu rhagor
 • Myfyriwr Celf Coleg Cambria yn Gweithio gydag Enillydd Gwobr Turner

  Eleni, cafodd Nathan Barnard, myfyriwr Celf yng Ngholeg Cambria Iâl, y fraint o weithio gyda Grayson Perry, enillydd gwobr Turner a Changhellor Prifysgol y Celfyddydau yn Llundain. Astudiodd Nathan, sy’n 19 oed o Groesoswallt, gwrs Lefel 3 mewn Astudiaethau Sylfaen Celf a Dylunio yng Ngholeg Cambria. Gwelodd fideo cyfrannu torfol ar-lein gan Grayson Perry, lle’r oedd yr artist yn gofyn i wylwyr yrru lluniau yn seiliedig ar eu pleidlais yn refferendwm yr Undeb Ewropeaidd. Byddai’r…

  Dysgu rhagor
 • Coleg yn Cynnal Digwyddiad Seren

  Yn ddiweddar, cynhaliodd Coleg Cambria ddigwyddiad Seren ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 13 Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Sir y Fflint, i gynorthwyo myfyrwyr disgleiriaf y rhanbarth. Yn ystod y digwyddiad a gynhaliwyd yn Chweched Iâl, daeth bron i 60 myfyriwr o 9 ysgol wahanol gan gynnwys Castell Alun, Ysgol yr Alun Yr Wyddgrug, Maelor -Llannerch Banna, Ysgol Uwchradd Penarlâg, St Richard Gwyn, Ysgol Uwchradd y Fflint, Ysgol Morgan Llwyd, Ysgol Rhiwabon a Choleg Cambria, ynghyd a…

  Dysgu rhagor