• Prif Weinidog Cymru yn rhoi prif araith yn Chweched Glannau Dyfrdwy

  Ymwelodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC â Chanolfan Chweched Glannau Dyfrdwy yr wythnos diwethaf i roi’r brif araith ynghylch Colegau Addysg Bellach yng Nghymru.   Yn yr araith, ‘Towards greatness – colleges working for Wales’ cydnabu’r ymrwymiad a gwaith caled colegau AB dros y blynyddoedd diwethaf i wella ansawdd a pherthnasedd y ddarpariaeth dysgu a sgiliau a gynigwyd.   Roedd Theatr Mostyn yn Chweched Glannau Dyfrdwy yn llawn gydag arweinyddion o’r sector Addysg Bellach…

  Dysgu rhagor
 • Myfyriwr Cei Connah yn derbyn pin gan y Frenhines

  Llun yn dangos Sam efo Arglwydd Raglaw Clwyd, Henry Featherstonhaugh OBE DL gyda’i bin yn nigwyddiad yr Arglwydd Raglaw yng Nghastell Bodelwyddan Cafodd Sam Hawley, myfyriwr Chweched Glannau Dyfrdwy ei ddewis i dderbyn rhodd arbennig gan Ei Mawrhydi Y Frenhines yn ddiweddar. Ymwelodd y Frenhines â Bataliwn 1af y Cymry Brenhinol yn eu cartref ym Marics LucLucknow, Tidworth yn Wiltshire yn ddiweddar. Fel rhan o’r teulu catrodol, aeth Sam, sy’n 17 oed ac o Gei…

  Dysgu rhagor
 • Te Prynhawn yn Nhŷ’r Cyffredin

  Bu myfyrwraig Trin Gwallt ac aelodau o staff Coleg Cambria yn mwynhau te prynhawn yn Nhŷ’r Cyffredin. Enillodd Jurgita Allen wobr Myfyriwr y Flwyddyn y Cyngor Trin Gwallt am yr ail flwyddyn yn olynol. Yn dilyn y llwyddiant, fe’i gwahoddwyd i de prynhawn y Cyngor Trin Gwallt yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Llun 12 Mehefin. Gwahoddwyd Julie Guzzo, Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm Trin Gwallt a Harddwch Coleg Cambria, i siarad am bwysigrwydd cyn-gofrestru pobl ifanc i…

  Dysgu rhagor
 • Gobeithion Mawr i Hugh

  Mae Hugh Brightwell, sydd wedi bod yn mynychu gwersi Dysgu Cymraeg yng Ngholeg Cambria, wedi cyrraedd rownd derfynol Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn 2017. Mae Coleg Cambria yn cydweithio â Phopeth Cymraeg i ddarparu cyrsiau Cymraeg yn Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae Hugh yn byw yn Ellesmere Port, sy’n agos at ffin Cymru.  Dechreuodd ddysgu Cymraeg pan soniodd Gilly, ei wraig, am symud i fyw i…

  Dysgu rhagor
 • Cyn-fyfyrwyr Coleg Cambria rŵan yn Gyfarwyddwyr Ffilm

  Rydym yn falch iawn o bob un o’n myfyrwyr ond yn fwy balch pan rydym yn clywed eu hanes am ble maen nhw rŵan a beth maen nhw wedi’i gyflawni. Roedd dau o’n myfyrwyr, Garan Rushton a Stewart Macfarlane wedi cyfarfod wrth astudio’r cwrs sylfaen Celf a Dylunio yng Ngholeg Cambria Iâl nôl yn y flwyddyn 2000 cyn symud ymlaen i’r brifysgol. Aeth Garan i astudio Cyfathrebu Graffig (Anrh) ym Mhrifysgol Cymru yng Nghaerdydd ac…

  Dysgu rhagor
 • Pobl Ifanc Sir y Fflint yn Dangos eu Sgiliau Gwobr Dug Caeredin (DofE) yng nghanolfan Chweched Glannau Dyfrdwy

  Yn ddiweddar bu Ei Fawrhydi Brenhinol (EFB) Iarll Wessex, Ymddiriedolwr y Wobr Dug Caeredin yn ymweld â Chweched Glannau Dyfrdwy newydd a ddatblygwyd gan Goleg Cambria a Chyngor Sir y Fflint. Daeth Coleg Cambria yn sefydliad trwyddedig DofE yn ddiweddar, gan alluogi iddynt rannu eu darpariaeth DofE i fyfyrwyr ar bob safle. Fel yr oedd EFB Iarll Wessex yn cyrraedd y coleg chweched dosbarth o’r radd flaenaf newydd, cafodd groeso cynnes gan blant a staff…

  Dysgu rhagor