• Myfyrwyr Ceffyleg yn dychwelyd o Gystadleuaeth

  Dychwelodd myfyrwyr ceffyleg Coleg Cambria i’r coleg ar ôl diwrnod llawn cystadlaethau yng Ngholeg South Staffordshire yn ddiweddar. Yn ystod y gystadleuaeth ryng-golegol, roedd rhaid i’r myfyrwyr cymryd rhan mewn prawf dressage unigol ac yna gweithio gyda’i gilydd i ateb cwestiynau cwis yn seiliedig ar geffyleg a gwybodaeth gyffredinol. Yn y tîm oedd Beth Dykins, Jade Owen, Shannon Frangos a Georgia Anderson, ac fe lwyddon nhw i gipio’r 3ydd wobr, gyda Beth yn ennill y…

  Dysgu rhagor
 • Amser i Newid yng Nghambria

  I gyd-redeg â’r wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl genedlaethol, mae Coleg Cambria wedi arwyddo’r addewid cyflogwyr ‘Amser i Newid Cymru’. Mae’r Addewid yn arddangos ymrwymiad y coleg i iechyd meddwl yn y gweithle, a sicrhau bod gweithwyr sydd yn wynebu’r problemau hyn yn cael cefnogaeth. Yn rhan o’r wythnos, cynhaliodd Coleg Cambria sioe deithiol a gweithdai oedd yn gysylltiedig ag iechyd a lles y meddwl. Roedd y digwyddiadau ar gael i fyfyrwyr a staff yn…

  Dysgu rhagor
 • Cyn-Fyfyrwraig yn Ymuno â Thîm Addysgu Llysfasi

  Mae Sian Edwards, cyn-fyfyrwraig Llysfasi, yn setlo i’w swydd newydd fel Darlithydd Amaethyddiaeth. Astudiodd Sian Edwards, sy’n ferch ffarm, Amaethyddiaeth Lefel 3 yng Ngholeg Llysfasi, ac yna aeth ymlaen i gyflawni gradd mewn Gwyddorau Amgylcheddol cyn ennill ei chymhwyster addysgu. Mae Sian wedi addysgu Amaethyddiaeth yn y sector Addysg Bellach ers sawl blwyddyn bellach. “Roedd Llysfasi yn gam pwysig i mi rhwng ysgol a’r brifysgol,” dywedodd Sian “Fe wnes i wir fwynhau astudio yn y…

  Dysgu rhagor
 • Sgiliau Myfyrwyr yn cael Budd o Ardd Furiog

  Mae dysgwyr o Goleg Cambria wedi bod yn ffodus i gael budd o Ardd Furiog Fictorianaidd Erlas. Elusen yw’r Ardd Furiog Fictorianaidd Erlas yn Wrecsam, ond mae hefyd yn hybu iechyd a datblygiad pobl gydag anghenion dysgu, ac eraill, drwy ddarparu gweithgareddau ystyrlon yn ystod y dydd, addysg a phrofiad gwaith mewn amgylchedd busnes garddio. Mae’r bartneriaeth barhaus rhwng Erlas a Choleg Cambria wedi rhoi ystod o brofiadau bywyd go iawn i fyfyrwyr Sgiliau Byw’n…

  Dysgu rhagor
 • Cyfradd lwyddo o 100% i Fyfyrwyr Addysg Uwch yn eu Cwrs TAR

  Mae myfyrwyr Addysg Uwch Coleg Cambria a oedd yn ymgymryd â Thystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) a Thystysgrif mewn Addysg wedi bod yn dathlu ar ôl cyflawni cyfradd lwyddo o 100%. Mae’r cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol wedi’i ddylunio i’r rheiny sydd eisiau dysgu myfyrwyr mewn addysg uwch, chweched dosbarth a cholegau trydyddol, carchardai, addysg oedolion a lleoliadau dysgu yn y gwaith. Mae pob un o fyfyrwyr Cambria a ddilynodd y cymhwyster wedi gweithio fel…

  Dysgu rhagor
 • Myfyrwyr Cyfryngau Wedi Cyrraedd y Tri Olaf mewn Cystadleuaeth Ffilm Ieuenctid Genedlaethol

  Fe wnaeth myfyrwyr Cyfryngau Creadigol Coleg Cambria gyrraedd y tri olaf mewn cystadleuaeth ffilmiau byr gwrth-dybaco a gwrth-ysmygu. Cynhaliwyd y gystadleuaeth gan Cut Films gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth am beryglon ysmygu ymhlith pobl ifanc 11-25 oed. Derbyniodd Gwobrau Cenedlaethol Cut Film 2017 dros 300 o fideos o fewn y categorïau oedran gwahanol. Ar gyfer y gystadleuaeth, roedd angen creu fideo gwrth-ysmygu i berswadio pobl ifanc i beidio ag ysmygu. Y tîm o’r cwrs Cynhyrchu…

  Dysgu rhagor