Cyn-fyfyriwr yn Teithio Dros 800 Milltir i gwblhau cwrs Coleg Cambria

Dychwelodd Johnathan Pritchard, sy’n byw yn y Swistir, i’w famwlad i gwblhau’r cwrs Gwasgaru Plaladdwyr (PA) 2 ‘Chwistrellu oddi ar dractor’ yng Ngholeg Cambria.

Mae Johnathan, sy’n 28 oed ac yn wreiddiol o Abergele, yn gweithio fel Gofalwr y Grîn yng nghlwb golff Bad Ragaz, yn Grand Resort Bad Ragaz, yr unig gyrchfan yn y Swistir sydd â dau gwrs golff.

Mae Johnathan wedi teithio’r byd yn gweithio mewn gwledydd fel Awstralia, Seland Newydd, Sweden a’r Almaen er mwyn ennill profiad yn y diwydiant. Cwblhaodd y cyrsiau PA1 ‘Egwyddorion trin a gwasgaru plaladdwyr yn ddiogel’ a PA6 ‘Gwasgaru plaladdwyr yn ddiogel trwy ddefnyddio offer llaw i gerddwyr’, yn y coleg dros chwe blynedd yn ôl.

Yn ystod ei ymweliad byr yn ôl i Gymru er mwyn cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, cafodd Johnathan y cyfle hefyd i ymweld â’i deulu a’i ffrindiau.

“Mae hi wedi bod yn braf i fod yn ôl yng Nghymru am ychydig o ddyddiau, roeddwn yn awyddus i ddod yn ôl i Goleg Cambria i gwblhau’r cwrs Chwistrellu PA2 a fydd yn fy helpu yn fy ngwaith o ddydd i ddydd fel Gofalwr y Grîn yn y Swistir. Rydw i’n rhan o dîm mawr sy’n cynnal a chadw’r grîn, mae ein gwaith yn cynnwys gwaith adeiladu ar y cwrs a chynnal a chadw tiroedd y gwesty yn ystod y gaeaf, yn ogystal â gofalu am y grin a’r ardaloedd cyfagos yn ystod yr haf.”

Dywedodd Mike Gedd, darlithydd yng Ngholeg Cambria:

“Roedd Johnathan yn fyfyriwr ardderchog ac yn wybodus iawn, roedd yn bleser ei addysgu eto, ac rydw i’n dymuno pob llwyddiant iddo yn y Swistir yn ei waith fel Gofalwr y Grîn.”

Os hoffech ragor o wybodaeth am ein cyrsiau’r tir, ffoniwch 0300 30 30 006 neu e-bostiwch employers@cambria.ac.uk.

yn ôl