Bu myfyrwraig Trin Gwallt ac aelodau o staff Coleg Cambria yn mwynhau te prynhawn yn Nhŷ’r Cyffredin.

Enillodd Jurgita Allen wobr Myfyriwr y Flwyddyn y Cyngor Trin Gwallt am yr ail flwyddyn yn olynol. Yn dilyn y llwyddiant, fe’i gwahoddwyd i de prynhawn y Cyngor Trin Gwallt yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Llun 12 Mehefin.

Gwahoddwyd Julie Guzzo, Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm Trin Gwallt a Harddwch Coleg Cambria, i siarad am bwysigrwydd cyn-gofrestru pobl ifanc i fod yn drinwyr gwallt gwladwriaeth gofrestredig. Dywedodd Julie:

“Gwnaeth Coleg Cambria arwain y ffordd yng Nghymru, drwy fod y coleg cyntaf i gofrestru pob aelod o’u staff yn drinwyr gwallt gwladwriaeth gofrestredig, ac yn peilota cynllun i gefnogi’r cyngor trin gwallt i gyn-gofrestru myfyrwyr.”

Roedd sgwrs Julie yn amlinellu pa mor bwysig ydi hi i gofrestru gorfodol yn y diwydiant, gan ymgysylltu pobl ifanc â’r Cyngor Trin Gwallt cyn gynted â phosib yn eu gyrfaoedd. Dywedodd hefyd am y buddion i’r coleg yn ogystal â’r myfyrwyr a sut mae rheoleiddio’r diwydiant yn helpu i wella argraff y cyhoedd o’r diwydiant.

yn ôl