• Digwyddiadau Agored i Oedolion

P’un a ydych eisiau dysgu rhywbeth newydd neu wella eich sgiliau, mae ein Digwyddiadau Agored i Oedolion yn berffaith i chi ddysgu rhagor am ddysgu yn Cambria.

Dyma eich cyfle i archwilio i amrywiaeth eang o gyrsiau, i gyfarfod â’n tiwtoriaid arbenigol, i siarad â’n staff, i gael gwybodaeth a chyngor am gyllid ac i ymgeisio am gwrs.

Cadwch eich lle rŵan

Dylech chi ymuno â ni er mwyn: 

*yn amodol ar gymhwysedd

I ddysgu rhagor:

Ffoniwch – 0300 30 30 007

Anfonwch e-bost at – studentservices@cambria.ac.uk

 

Gwybodaeth Covid

Mae’n ddrwg gennym ond oherwydd cyfyngiadau ymwelwyr ar hyn o bryd, rydym yn gofyn eich bod yn dod i’r digwyddiad ar eich pen eich hunain, heblaw am achosion lle bydd gofalwyr yn cael aros gyda chi. Archebwch un tocyn ar gyfer eich hunain, sef y dysgwr posib a fydd angen siarad â thiwtor. Os yw’n bosib, cyrhaeddwch ar ddechrau’r slot amser sydd ar gadw ar eich cyfer. Ar gyfer diogelwch COVID mae rhaid i holl ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb drwy’r amser (oni bai eich bod wedi eithrio) ar safle Cambria a chydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol. Byddwn yn darparu mannau diheintio dwylo er mwyn helpu i’ch amddiffyn. Os ydych yn dioddef o unrhyw symptomau COVID yn y cyfnod cyn y digwyddiad neu ar ddiwrnod y digwyddiad, hyd yn oed os nad ydynt yn symptomau trwm, ac os ydych wedi cael y brechlyn, peidiwch â dod i’r digwyddiad. Mae’r mesurau hyn yn eu lle i leihau’r perygl o drosglwyddo COVID 19.

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X