Mae Coleg Cambria, mewn partneriaeth ag Undeb Rygbi Cymru, RGC, Rhanbarth Datblygu Gogledd Cymru a SP Energy Networks wedi croesawu dysgwyr newydd i’r Academi Hyfforddeiaeth Rygbi gyntaf erioed yr wythnos hon. Dyma gynllun newydd ar gyfer hyfforddeiaethau a fydd yn helpu’r bobl ifanc hyn i feithrin sgiliau cyflogadwyedd newydd wrth iddynt gael eu hyfforddi a’u mentora gan Undeb Rygbi Cymru. Bydd y cynllun newydd hwn yn gwella datblygiad rygbi Cymru yng Ngogledd Ddwyrain Cymru hefyd ac yn yng Ngholeg Cambria yn benodol.

Dywedodd Nicola Gaughran, Rheolwr Gweithrediadau Hyfforddeiaethau Coleg Cambria:

“Mae’r tîm Hyfforddeiaethau yn falch iawn o gael gweithio fel aelod o’r bartneriaeth gydweithredol hon. Dyma raglen gyffrous ac arloesol sy’n rhoi cyfle i bobl 16-18 oed yr ardal leol feithrin sgiliau trosglwyddadwy amhrisiadwy wrth hyrwyddo rygbi yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.”

“Mae RGC, Undeb Rygbi Cymru a Rhanbarth Datblygu Gogledd Cymru wrth eu bodd o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Choleg Cambria a SP Energy Networks ar y fenter hon,” dywedodd Siôn Jones, Rheolwr Cyffredinol URC ar gyfer Rhanbarth Datblygu Gogledd Cymru a RGC.

“Dyma’r bartneriaeth gyntaf o’i math i gael ei chynnal yn Rhanbarth Gogledd Cymru. Trwy’r dull cydweithredol hwn gyda’r holl bartneriaid, rwy’n hyderus iawn y bydd y rhaglen hon yn rhoi sgiliau a phrofiadau defnyddiol i’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y rhaglen, fel y byddant yn gallu eu defnyddio yng nghamau nesaf eu bywydau ac wrth ddatblygu eu gyrfaoedd. Dyma bartneriaeth gadarnhaol arall sy’n cefnogi datblygu rygbi yn llwyddiannus ledled Rhanbarth Datblygu Gogledd Cymru.”

yn ôl