• Yr Athro Tim Wheeler – Aelod Busnes a Chadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

  Penodwyd Tim yn Is-Ganghellor Prifysgol Caer yn 2005 ac fe ymddeolodd yn 2020 . Cafodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Yn ystod ei yrfa mae wedi dal swyddi mewn prifysgolion yn Lloegr, Iwerddon a’r Alban a bu am gyfnod yn Uwch Ymwelydd Ysgolor Ymchwil yng Ngholeg Sant…

  Dysgu rhagor
 • Marjorie Thomson – Aelod Cymuned ac Is Gadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

  Mae Marjorie wedi gweithio ym maes addysg ers 35 mlynedd a mwy. Dechreuodd fel athrawes ysgol gynradd, yna fel Prifathrawes ac yn ddiweddarach fel tiwtor cysylltiol/tiwtor cyswllt ar gyfer Prifysgol Caer a Phrifysgol Cumbria. Mae Marjorie wedi adeiladu a chynnal perthynas gref gyda’i chymuned dros nifer o flynyddoedd. Mae’n Gynghorydd…

  Dysgu rhagor
 • Yana Williams – Prif Weithredwr

  Daeth Yana Williams yn Brif Weithredwr Coleg Cambria ym mis Ionawr 2020. Cafodd ei haddysg mewn ysgol gynradd ac uwchradd yn yr Wyddgrug, a chwblhaodd ei hastudiaethau Safon Uwch yn hen Goleg Glannau Dyfrdwy. Yn gyn-fyfyriwr Prifysgol Metropolitan Caerdydd, cafodd ei swydd addysgu gyntaf yng Ngholeg Cymunedol Knowsley, yn Lerpwl….

  Dysgu rhagor
 • Rachel Clacher – Aelod Busnes

  Rachel yw Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Moneypenny, cwmni blaenllaw byd eang am wasanaeth ateb ffonau a derbynfeydd allanol. Ers ei ddechrau o’r newydd yn 2000 gyda’i brawd Edward a buddsoddiad bychan o £10,000, mae’r cwmni’n ymdrin â deng miliwn o alwadau yn flynyddol ar ran dros 8,000 o fusnesau ledled y…

  Dysgu rhagor
 • Martina Davies – Llywodraethwr

  Mae Martina wedi bod yn ymwneud â’r sector Addysg mewn sawl rôl ers 2014 pan ddaeth yn Llywodraethwr mewn ysgol gynradd yn Sir y Fflint ac ar hyn o bryd mae’n dal swydd yr Is-gadeirydd. Bu hefyd yn aelod o Banel Apeliadau Ysgol Gwasanaethau Addysg Wrecsam am bum mlynedd ac…

  Dysgu rhagor
 • Cynghorydd Hugh Evans OBE

  Mae Hugh wedi bod yn gynghorydd cymunedol ers 1991 ac mae’n ymddiriedolwr ac yn drysorydd elusen gyfunol leol. Cafodd ei ethol yn gynghorydd annibynnol ar gyfer Ward Llanfair/Gwyddelwern yn 2004, ac yn 2007 cafodd ei ethol yn arweinydd Cyngor Sir Ddinbych. Mae wedi ysgwyddo sawl cyfrifoldeb ac mae wedi arwain…

  Dysgu rhagor
LoadingLlwytho Rhagor