• Rachel Clacher – Aelod Busnes

  Rachel yw Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Moneypenny, cwmni blaenllaw byd eang am wasanaeth ateb ffonau a derbynfeydd allanol. Ers ei ddechrau o’r newydd yn 2000 gyda’i brawd Edward a buddsoddiad bychan o £10,000, mae’r cwmni’n ymdrin â deng miliwn o alwadau yn flynyddol ar ran dros 8,000 o fusnesau ledled y DU, yn cyflogi 500 o bobl, newydd symud i bencadlys flaenllaw newydd yn Wrecsam ac wedi ehangu i’r farchnad yn yr Unol Daleithiau. Enillodd y…

  Dysgu rhagor
 • John Clutton – Aelod Busnes a Chadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

  John yw Cadeirydd cyntaf Coleg Cambria ers sefydlu’r Coleg ar 1 Awst 2013.  Mae ganddo brofiad a dealltwriaeth helaeth o fyd addysg gan y bu yn flaenorol yn Gyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant a Hamdden Sir y Fflint.  Yn ystod ei gyfnod yn y swydd, bu’n gadeirydd Bwrdd Lleol Diogelu Plant Sir y Fflint, cadeirydd Partneriaeth Fframwaith Plant a Phobl Ifanc ac yn Arolygydd ysgolion i Estyn.  Yn dilyn ei ymddeoliad yn 2007, fe’i penodwyd…

  Dysgu rhagor
 • Gareth Davies – Aelod Busnes

  Mae Gareth yn Bennaeth rhaglen adain A350 yn Airbus, Brychdyn. Mae ganddo dros 15 mlynedd o brofiad fel uwch-arweinydd mewn gwahanol gwmnïau mewn nifer o leoliadau yn Ewrop. Mae’n wirfoddolwr gyda Chlwb Pêl-droed Marford a Chlwb Pêl-droed Iau Gresffordd, a thrwy ei wraig mae’n gwirfoddoli gyda Home-Start Wrecsam. Gareth yw Llywodraethwr Cyswllt ar gyfer peirianneg ac adeiladu yn y Coleg.

  Dysgu rhagor
 • Jessica Goodwin – Myfyriwr Llywodraethwr

  Myfyriwr Lefel A yn ei hail flwyddyn yw Jessica yn astudio’r Gyfraith, Economeg a Seicoleg yn 6ed Glannau Dyfrdwy. Ei huchelgais yw mynychu Ysgol Economeg Llundain i astudio gradd mewn Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg gyda dyhead o ddilyn gyrfa  mewn Gwleidyddiaeth. Ar hyn o bryd, Jessica yw Is-lywydd Llais y Dysgwr yng Nghlannau Dyfrdwy, ac mae hi’n aelod brwd o gyfarfodydd Cyngor Campws Llais y Dysgwr  Glannau Dyfrdwy. Mae hi’n arweinydd ifanc yn ei Huned…

  Dysgu rhagor
 • Dr Garth Higginbotham – Aelod Cyfetholedig

  Dechreuodd Garth ei yrfa fel darlithydd mewn Ffiseg yng Ngogledd Iwerddon, cyn symud i ddysgu mewn ysgolion. Ar ôl gweithio am gyfnod byr mewn ysgol breifat yn Lloegr, symudodd Garth i weithio mewn ysgol gyfun fawr mewn Ardal Uchaf ei Blaenoriaeth o Ran Addysg yn Ne Cymru. Yn dilyn blwyddyn fel hyfforddwr athrawon mewn coleg polytechnig yn Lloegr, daeth yn un o Arolygon ei Mawrhydi gan gwblhau ei yrfa yn arolygu ysgolion a cholegau ar…

  Dysgu rhagor
 • Owain Humphreys – Llywodraethwr Myfyriwr

  Myfyriwr aeddfed yw Owain ac ar ol dilyn cyfnod yn y Llynges Frenhinol ac yn gweithio mewn diwydiant gartref a thramor, penderfynodd ddychwelyd i addysg ac ar hyn o bryd mae’n astudio Gosod Trydanol yn Safle’r Bers. Mae Owain yn hynod ddiolchgar am y cyfleoedd dynamig y mae Coleg Cambria wedi ei wneud yn bosibl iddo. Mae’n gefnogwr cryf o weithgareddau Llais y Myfyrwyr, ac mae’n Is-lywydd safle’r Bers am yr ail flwyddyn yn olynol…

  Dysgu rhagor
LoadingLlwytho Rhagor