• John Clutton – Aelod Busnes a Chadeirydd Bwrdd Cysgodol yr Uniad

  Aelod Busnes a Chadeirydd y Bwrdd Llywodraethol John oedd cyn Gyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant a Hamdden Sir y Fflint ac mae ganddo brofiad helaeth mewn addysg. Yn ystod ei…

  Dysgu rhagor
 • Ray Wells – Aelod Busnes ac Is-Gadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

  Mae Ray wedi cael gyrfa hir yn y diwydiant dur mewn nifer o swyddi rheolaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Yn niwedd ei yrfa bu’n rheoli rhaglen Ansawdd Cyfan/Rhagoriaeth…

  Dysgu rhagor
 • David Jones OBE – Prif Weithredwr

  Daeth David Jones yn Brif Weithredwr Coleg Cambria ar 1 Awst 2013. Mae penodiadau allanol presennol David yn cynnwys; Cadeirio Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy; aelod o Gyngor Cymru Cydffederasiwn Diwydiant…

  Dysgu rhagor
 • Dr Garth Higginbotham – Llywodraethwr Cyfetholedig

  Dechreuodd Garth ei yrfa fel darlithydd mewn Ffiseg yng Ngogledd Iwerddon, cyn symud i ddysgu mewn ysgolion. Ar ôl gweithio am gyfnod byr mewn ysgol breifat yn Lloegr, symudodd Garth…

  Dysgu rhagor
 • Geoff Lang- Aelod Busnes

  Mae Geoff yn gweithio fel Cyfarwyddwr Strategaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac mae’n aelod o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint. Mae wedi cymhwyso’n Gyfrifydd Siartredig (CIPFA) ac…

  Dysgu rhagor
 • Rees Roberts- OBE Aelod Busnes

  Ffermwr yw Rees o Efailwag, Llanrhaeadr-ym-Mochnant, Powys. Mae wedi gweithio ar fferm y teulu trwy gydol ei fywyd, sy’n fferm ucheldir yn canolbwyntio ar fagu cig eidion a defaid. Bu…

  Dysgu rhagor
LoadingLoad More