• Yr Athro Tim Wheeler – Aelod Busnes a Chadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

  Penodwyd Tim yn Is-Ganghellor Prifysgol Caer yn 2005 ac fe ymddeolodd yn 2020 . Cafodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Yn ystod ei yrfa mae wedi dal swyddi mewn prifysgolion yn Lloegr, Iwerddon a’r Alban a bu am gyfnod yn Uwch Ymwelydd Ysgolor Ymchwil yng Ngholeg Sant…

  Dysgu rhagor
 • Marjorie Thomson – Aelod Cymuned ac Is Gadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

  Mae Marjorie wedi gweithio ym maes addysg ers 35 mlynedd a mwy. Dechreuodd fel athrawes ysgol gynradd, yna fel Prifathrawes ac yn ddiweddarach fel tiwtor cysylltiol/tiwtor cyswllt ar gyfer Prifysgol Caer a Phrifysgol Cumbria. Mae Marjorie wedi adeiladu a chynnal perthynas gref gyda’i chymuned dros nifer o flynyddoedd. Mae’n Gynghorydd…

  Dysgu rhagor
 • Yana Williams – Prif Weithredwr

  Daeth Yana Williams yn Brif Weithredwr Coleg Cambria ym mis Ionawr 2020. Cafodd ei haddysg mewn ysgol gynradd ac uwchradd yn yr Wyddgrug, a chwblhaodd ei hastudiaethau Safon Uwch yn hen Goleg Glannau Dyfrdwy. Yn gyn-fyfyriwr Prifysgol Metropolitan Caerdydd, cafodd ei swydd addysgu gyntaf yng Ngholeg Cymunedol Knowsley, yn Lerpwl….

  Dysgu rhagor
 • Cynghorydd Hugh Evans OBE

  Mae Hugh wedi bod yn gynghorydd cymunedol ers 1991 ac mae’n ymddiriedolwr ac yn drysorydd elusen gyfunol leol. Cafodd ei ethol yn gynghorydd annibynnol ar gyfer Ward Llanfair/Gwyddelwern yn 2004, ac yn 2007 cafodd ei ethol yn arweinydd Cyngor Sir Ddinbych. Mae wedi ysgwyddo sawl cyfrifoldeb ac mae wedi arwain…

  Dysgu rhagor
 • Martina Davies – Llywodraethwr

  Mae Martina wedi bod yn ymwneud â’r sector Addysg mewn sawl rôl ers 2014 pan ddaeth yn Llywodraethwr mewn ysgol gynradd yn Sir y Fflint ac ar hyn o bryd mae’n dal swydd yr Is-gadeirydd. Bu hefyd yn aelod o Banel Apeliadau Ysgol Gwasanaethau Addysg Wrecsam am bum mlynedd ac…

  Dysgu rhagor
 • Ei Anrhyedd Roger Dutton DL

  Penodwyd y Barnwr Dutton yn Farnwr Preswyl a Uwch yn Llys y Goron Caer yn 2016 a daeth hefyd yn Gofiadur Anrhydeddus Dinas Caer. Yn 2010 fe’i penodwyd yn Ganghellor a Barnwr Llys y Consistori ar gyfer Esgobaeth Llanelwy. Ar ôl 44 mlynedd ym myd y gyfraith, ymddeolodd yn 2018…

  Dysgu rhagor
LoadingLlwytho Rhagor