• John Clutton – Aelod Busnes a Chadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

  John yw Cadeirydd cyntaf Coleg Cambria ers sefydlu’r Coleg ar 1 Awst 2013.  Mae ganddo brofiad a dealltwriaeth helaeth o fyd addysg gan y bu yn flaenorol yn Gyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant a Hamdden Sir y Fflint.  Yn ystod ei gyfnod yn y swydd, bu’n gadeirydd Bwrdd Lleol Diogelu Plant Sir y Fflint, cadeirydd Partneriaeth Fframwaith Plant a Phobl Ifanc ac yn Arolygydd ysgolion i Estyn.  Yn dilyn ei ymddeoliad yn 2007, fe’i penodwyd…

  Dysgu rhagor
 • Ray Wells – Aelod Busnes ac Is-Gadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

  Mae Ray wedi cael gyrfa hir yn y diwydiant dur mewn nifer o swyddi rheolaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Yn niwedd ei yrfa bu’n rheoli rhaglen Ansawdd/Rhagoriaeth Busnes Gyfan Corus Colours yn y gweithle.  Am flynyddoedd lawer roedd yn arweinydd tîm ar gyfer Gwobrau Rhagoriaeth Ewropeaidd ac Ansawdd Cymru, yn asesu sefydliadau ‘blue-chip’ ar draws Ewrop; ac yn asesu colegau addysg bellach yng Ngogledd Cymru yn ogystal ag ysgolion uwchradd yn y rhanbarth….

  Dysgu rhagor
 • David Jones OBE – Prif Weithredwr

  Daeth David Jones yn Brif Weithredwr Coleg Cambria ar 1 Awst 2013. Mae penodiadau allanol presennol David yn cynnwys: Cadeirydd Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy a Phwyllgor Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) Gogledd Cymru, aelod o Fwrdd y Grŵp Collab, aelod o Gyngor Cymru Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), Pwyllgor Ansawdd a Safonau City & Guilds, Cyngor Busnes City & Guilds, ac o Fwrdd Colegau Cymru. Mae hefyd yn aelod o Grŵp Ymgynghorol Ewropeaidd Llywodraeth Cymru, Bwrdd Cynghori Cyswllt…

  Dysgu rhagor
 • Ryan Cawsey – Llywodraethwr Myfyrwyr

  Mae Ryan yn astudio cwrs Gradd rhan-amser mewn Peirianneg yng Nglannau Dyfrdwy. Mae wedi bod yn fyfyriwr yng Ngholeg Cambria ers dechrau ei brentisiaeth yn 2014 ac mae wedi cael amrywiaeth o brofiadau bywyd yng Ngholeg Cambria. Ar hyn o bryd, mae Ryan yn cadeirio Cyfarfodydd Llais Dysgwyr yng Nglannau Dyfrdwy. Mae’n gweithio fel Peiriannydd Ansawdd ar gyfer Magellan Aerospace, un o brif gyflenwyr cydrannau awyrennau yn Wrecsam. Mae Ryan hefyd yn Swyddog â Chomisiwn…

  Dysgu rhagor
 • Rachel Clacher – Aelod Busnes

  Rachel yw Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Moneypenny, cwmni blaenllaw byd eang am wasanaeth ateb ffonau a derbynfeydd allanol. Ers ei ddechrau o’r newydd yn 2000 gyda’i brawd Edward a buddsoddiad bychan o £10,000, mae’r cwmni’n ymdrin â deng miliwn o alwadau yn flynyddol ar ran dros 8,000 o fusnesau ledled y DU, yn cyflogi 500 o bobl, newydd symud i bencadlys flaenllaw newydd yn Wrecsam ac wedi ehangu i’r farchnad yn yr Unol Daleithiau. Enillodd y…

  Dysgu rhagor
 • Gareth Davies – Aelod Busnes

  Mae Gareth yn Bennaeth rhaglen adain A350 yn Airbus, Brychdyn. Mae ganddo dros 15 mlynedd o brofiad fel uwch-arweinydd mewn gwahanol gwmnïau mewn nifer o leoliadau yn Ewrop. Mae’n wirfoddolwr gyda Chlwb Pêl-droed Marford a Chlwb Pêl-droed Iau Gresffordd, a thrwy ei wraig mae’n gwirfoddoli gyda Home-Start Wrecsam. Gareth yw Llywodraethwr Cyswllt ar gyfer peirianneg ac adeiladu yn y Coleg.

  Dysgu rhagor
LoadingLlwytho Rhagor