• John Clutton – Aelod Busnes a Chadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

  John yw Cadeirydd cyntaf Coleg Cambria ers sefydlu’r Coleg ar 1 Awst 2013.  Mae ganddo brofiad a dealltwriaeth helaeth o fyd addysg gan y bu yn flaenorol yn Gyfarwyddwr Addysg…

  Dysgu rhagor
 • Ray Wells – Aelod Busnes ac Is-Gadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

  Mae Ray wedi cael gyrfa hir yn y diwydiant dur mewn nifer o swyddi rheolaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Yn niwedd ei yrfa bu’n rheoli rhaglen Ansawdd/Rhagoriaeth Busnes…

  Dysgu rhagor
 • David Jones OBE – Prif Weithredwr

  Daeth David Jones yn Brif Weithredwr Coleg Cambria ar 1 Awst 2013. Mae penodiadau allanol presennol David yn cynnwys: Cadeirydd Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy a Phwyllgor Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI)…

  Dysgu rhagor
 • James Cleverley – Myfyriwr Lywodraethwr

  Mae James yn Fyfyriwr Lefel A ail flwyddyn sy’n astudio Mathemateg, Economeg a Gwleidyddiaeth. Ei uchelgais yw mynychu Prifysgol Exeter i astudio am radd mewn Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg a fydd…

  Dysgu rhagor
 • Rachel Clacher- Aelod Busnes

  Rachel yw Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Moneypenny, cwmni blaenllaw byd eang am wasanaeth ateb ffonau a derbynfeydd allanol. Ers ei ddechrau o’r newydd yn 2000 gyda’i brawd Edward a buddsoddiad bychan…

  Dysgu rhagor
 • Gareth Davies- Aelod Busnes

  Mae Gareth yn Bennaeth rhaglen adain A350 yn Airbus, Brychdyn. Mae ganddo dros 15 mlynedd o brofiad fel uwch-arweinydd mewn gwahanol gwmnïau mewn nifer o leoliadau yn Ewrop. Mae’n wirfoddolwr…

  Dysgu rhagor
LoadingLlwytho Rhagor