• Mae prif gogydd yn gweini bwyd a diod yn nhwrnamaint tenis mwyaf y byd

Mae dau o fyfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo wedi ymuno â Barry Langston, prif gogydd Bwyty Iâl Coleg Cambria yn Wrecsam, ym mhencampwriaethau tenis Wimbledon.

Dros yr wythnosau nesaf, bydd Barry – sydd wedi hyfforddi’n flaenorol yn Le Mans, Ffrainc, ac sydd wedi gweithio ochr yn ochr â rhai o enwogion mwyaf y diwydiant yn genedlaethol a rhyngwladol – yn gweithio yn yr Ystafell Pencampwyr yng Nghlwb Tenis Lawnt Lloegr. 

Mae Barry wrth ei fodd i fod yn rhan o’r digwyddiad a dywedodd: “Mae gan y myfyrwyr, Owain a Bradley, lefel uchel o sgiliau, felly dwi’n falch iawn eu bod nhw yma gyda mi.

“Fe wnaethon ni gwblhau ein hyfforddiant a rŵan mi fydda’ i’n gweithio o 6am tan 6pm bob dydd yn y bwyty, sydd o dan y Bocs Brenhinol, tra bod y myfyrwyr yn ennill profiad yn y Bwyty Cwrw i Aelodau.” 

Dywedodd hefyd: “Rŵan ein bod ni wedi dangos ein gallu iddyn nhw, gobeithio y gallwn ni ddod yn ôl y flwyddyn nesaf a gwneud hyn yn ddigwyddiad rheolaidd i fyfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Cambria – mae’n gyfle anhygoel.”

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle ym Mwyty Iâl, ewch i www.ialrestaurant.co.uk neu ffoniwch 01978 548818. 

yn ôl