• Mae cwmni gwaith dur sy’n cynyddu’n gyflym wedi gyrru ymlaen â chontractau mawr newydd ac wedi dyblu’r trosiant yn ystod pandemig y Coronafeirws.

Mae gan S4S (Steel for Structures) gynlluniau mawr ar ôl ehangu ei weithlu i 30 o staff – gan gynnwys pedwar prentis o Goleg Cambria.

Yn cael ei adnabod yn flaenorol fel Agrihaul, yn 2017 newidiodd y cwmni, oedd wedi’i leoli ym Mwcle, gan ddechrau cyflawni holl agweddau gwaith dur strwythurol, o gynllunio i ddylunio a gosod.

Fe wnaethant sicrhau cytundebau’n gyflym gyda chwmnïau masnach, bwyd a diod a lletygarwch anferth – mae Coca Cola, Greggs, Home Bargains, Heineken, a Costa Coffee ymysg rhai ohonynt – yn ogystal â phrosiectau seilwaith cenedlaethol, pob un yn cael eu darparu o’u ffactori 37,500 troedfedd sgwâr yn Sir y Fflint.

 

Ond wrth iddynt barhau’n gyflym, er gwaethaf heriau Covid-19, mae’r cwmni’n awyddus i “roi yn ôl” i’w gymuned a’r genhedlaeth nesaf o weldwyr, gwneuthurwyr, a pheirianwyr, gan gynnwys y prentisiaid sydd ganddynt ar safle Glannau Dyfrdwy Cambria.

Dywedodd Shaun Bebbington, Rheolwr Datblygu Busnes: “Mae’r prentisiaid hyn wedi bod yn llwyddiant mawr, rydyn ni’n hapus iawn gyda’u cynnydd.

“Mae’r profiad y maen nhw’n ei gael gyda ni wedi’i gyfuno gyda’r addysg gan y coleg yn golygu eu bod yn gweithredu ar lefel uchel yn barod; does gennym ni ddim prentisiaid sy’n gwneud paneidiau drwy’r dydd, maen nhw’n gweithio ar unwaith oherwydd rydyn ni’n gwybod y bydd Cambria wedi’u paratoi nhw felly byddan nhw’n barod i fynd.

“Mae hynny’n sicr wedi digwydd yma, mae’r pedwar ohonyn nhw wedi mynd o naid i naid ac mae ganddyn nhw agweddau gwych felly mae lle i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd.”

 

Dywedodd Shaun hefyd y bydd angen mynd i’r afael â bwlch sgiliau yn lleol yn y tymor hir a datgelodd y bydd S4S a Cambria yn gwneud popeth o fewn eu gallu i ateb y galw.

“Mae angen i ni hyfforddi ac arwain y genhedlaeth nesaf, oherwydd mae swyddi ar gael,” meddai.


“Rydyn ni’n ehangu o flwyddyn i flwyddyn a byddwn yn ystyried croesawu rhagor o brentisiaid yn fuan, ac mae hyn yn wir i lawer o rai eraill yn yr arenâu peirianneg a gweithgynhyrchu yng Ngogledd Cymru.


“Nid weldwyr a gwneuthurwyr yn unig sydd eu hangen; wrth i ni dyfu a pharhau i fuddsoddi mewn technoleg a pheiriannau newydd, rydyn ni’n dod yn weithrediad un contractwr gan wneud popeth ar y safle, o wneuthuro dur i chwythellu a phaentio, ac mae gennym ni ein tîm codi dur ein hunain ar gyfer gosodiadau ar y safle.


“Rydyn ni’n gwneud hyn i gyd yn effeithlon gyda chynaliadwyedd wrth wraidd ein holl benderfyniadau – datblygu a gwella yn barhaus, dyna sy’n bwysig i S4S.”


Bu’r darlithydd Tony Commins yn llongyfarch S4S am y camau maent wedi’u gwneud mewn cyfnod mor heriol i bob sector a dywedodd y byddai’r berthynas rhwng y ddau sefydliad yn parhau i fynd o nerth i nerth.


“Mae’r undeb rhwng Cambria a S4S yn wych ar gyfer y coleg, ar gyfer y busnes a’r dysgwyr medrus hyn, yn ogystal â’r economi leol,” meddai Tony.


“Maen nhw’n fuddsoddwyr mawr yn y bobl ifanc, ac yn benderfynol fel ni i gau’r bwlch sgiliau yn y rhanbarth hwn. Dyna pam rydyn ni’n annog disgyblion ysgol i edrych ar ein cyrsiau cyn-brentisiaeth wrth ystyried eu hopsiynau.


“Fel y mae S4S wedi ei ddangos, mae cyfleoedd ar gael gyda chwmnïau gwych wrth stepen ein drws mewn ystod eang o feysydd – rydyn ni’n falch o helpu i hyfforddi ac addysgu eu gweithwyr y dyfodol.”


I gael rhagor o wybodaeth am Steel 4 Structures, ewch i www.steel4structures.com


Ewch i www.cambria.ac.uk i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am yr ystod eang o brentisiaethau a chyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl