Er bod y digwyddiad hwn wedi cael ei gynnal yn rhithiol, gwnaeth 180 aelod o ddarpariaeth Dysgu Cymraeg Gogledd Ddwyrain gymryd rhan yn Eisteddfod y Dysgwyr oedd wedi’i threfnu gan Goleg Cambria a Popeth Cymraeg. 

Gwnaeth ymgeiswyr gyflwyno’u gwaith a’u perfformiadau trwy gyfrwng lluniau, fideos a chlipiau sain cyn i’r beirniaid ddewis yr enillwyr. Roedd y beirniaid yn cynnwys Anni Llŷn seren S4C a oedd hefyd ar y meic y noson honno yn cyflwyno’r enillwyr. 

Roedd Jeni Harris, Rheolwr Dysgu Cymraeg ar gyfer Sir Wrecsam a Sir y Fflint wedi dotio gyda’r ffaith eu bod nhw wedi penderfynu cynnal yr Eisteddfod, er gwaethaf y ffaith eu bod nhw methu gwneud hynny mewn person.

“Roedd hi’n noson wych, gyda 187 o bobl wedi ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad ar-lein,” meddai Jeni.

“Cafodd y ceisiadau eu cyflwyno ar-lein o flaen llaw a gafodd y tri gorau ym mhob categori eu harddangos yn ystod y digwyddiad trwy gyflwyniad sleidiau, yn ogystal â’r fideos a chlipiau sain gan y rhai oedd yn canu, yn adrodd ac yn actio.”

Ymhlith yr enillwyr oedd Rachel Bedwin, a enillodd y gadair am ei cherdd ar y thema Gobaith, a Gwyneth Lewis, a enillodd y wobr ryddiaith ar yr un pwnc am ei gwaith 500 gair.

Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Ddwyrain yn un o’r darparwyr hyfforddiant iaith gorau yn y wlad, gyda dysgwyr yn byw mor bell â Chicago a Prague.

Dywed Jeni bod cynnal y digwyddiad yn rhithiol yn fwy hygyrch o lawer ac wedi i gynulleidfa hollol newydd. Ond mae hi’n edrych ymlaen at groesawu dosbarthiadau yn ôl i’r coleg ac i leoliadau cymunedol pan fydd yn ddiogel i wneud hynny.

“Wrth ystyried y niferoedd a’r adborth positif rydyn ni wedi ei gael, mae’n bosib efallai y byddwn ni’n parhau i gynnal rhai digwyddiadau a dosbarthiadau ar-lein – mae’n bwysig cadw cydbwysedd,” meddai hi.

“Yn ystod y pandemig rydyn ni wedi cadw ein niferoedd a hyd yn oed wedi denu dysgwyr newydd, sy’n wych, wrth barhau i gadw safonau’n uchel a dosbarthiadau’n ddiddorol ac yn hwyliog.”

Cafodd Dysgu Cymraeg Gogledd Ddwyrain ei labelu’n ‘Ardderchog’ gan Estyn, Arolygiaeth dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.

Mae miloedd o bobl yn Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych wedi elwa o’r ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion, sy’n cael ei chyflwyno ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol.

Mae Popeth Cymraeg a Choleg Cambria yn benderfynol o helpu cyfrannu at gyflawni nod Llywodraeth Cymru i gael Miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 

Am ragor o wybodaeth am Ddysgu Cymraeg Gogledd Ddwyrain ewch i https://dysgucymraeg.cymru/

yn ôl