• Ni wnaeth blwyddyn heriol atal myfyrwyr a staff yng Ngholeg Cambria rhag codi bron i £60,000 er budd elusen genedlaethol.

Casglodd y coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru swm syfrdanol o £60,705 ar gyfer Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF) Cymru.

Effeithiodd pandemig Covid-19 ar y swm terfynol, gyda dysgwyr a gweithwyr yn cael eu gorfodi i ganslo digwyddiadau a gweithgareddau am resymau diogelwch.

Mewn ymateb, penderfynon nhw eu cynnal ar-lein, gan gynnwys cyfres o arwerthiannau codi arian rhithwir, cwisiau a mwy i gefnogi’r achos.

 

Gwnaeth Karen Senior, Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr, longyfarch pawb am eu hymdrechion a’u cyfraniad cyn ac ar ôl i’r Coronafeirws gydio yn y Deyrnas Unedig yn gynharach eleni.

“Hoffwn i ddweud diolch yn fawr i’r myfyrwyr, y staff, a’n cymuned leol,” meddai.

“Roedden ni ar y trywydd iawn i godi hyd yn oed mwy o arian ond roedd y modd wnaeth pawb ddyfalbarhau a meddwl am ddigwyddiadau ar-lein yn wych.

“Mae’n swm gwych o ystyried y flwyddyn rydyn ni wedi’i chael, a gobeithio y bydd yn helpu BHF Cymru gyda’u gwaith anhygoel ledled y wlad.”

Mae dros 340,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda baich dyddiol clefyd y galon a chylchrediad y gwaed.

Mae BHF Cymru eisiau brwydro yn erbyn hynny trwy barhau i ariannu ymchwil achub bywyd i glefydau’r galon a chylchrediad y gwaed i ddod o hyd i ffyrdd gwell o’u diagnosio a’u trin yn y pen draw.

Dywedodd Pennaeth BHF Cymru Adam Fletcher: “Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Goleg Cambria am godi swm mor anhygoel, mewn blwyddyn sydd wedi bod yn anodd a thrwblus iawn i bawb.

“Ni fu erioed amser pwysicach i bobl gefnogi gwaith BHF.

“Oherwydd effaith Covid-19, mae ein gallu i ariannu ymchwil newydd i glefydau’r galon a chylchrediad y gwaed wedi’i dorri yn ei hanner. Mae arafu ein hymchwil yn golygu y bydd triniaethau newydd yn cael eu gohirio, a dyna pam rydyn ni’n cefnogi fel hyn gan Goleg Cambria mor hanfodol.”

 

Mae Coleg Cambria wedi bod yn cefnogi achosion cymunedol trwy gydol yr ŵyl, gan gyfrannu at fanciau bwyd a chefnogi elusennau lleol trwy ei safleoedd yn Wrecsam, Llysfasi, Glannau Dyfrdwy a Llaneurgain.

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan y coleg.

I gael mwy o wybodaeth am Sefydliad Prydeinig y Galon, ewch i’r wefan: www.bhf.org.uk

yn ôl