Cynhelir yr arddangosfa masnach a’r British International Tattoo agoriadol ar gyfer busnesau lleol yn yr estyniad gwerth £21 miliwn i goleg Iâl yn Wrecsam, o ddydd Sadwrn 2 Hydref dros ddau ddiwrnod.


Mae Gareth Butler, y trefnydd, yn dweud bod lleoliad Ffordd Parc y Gelli yn berffaith ar gyfer y digwyddiad oherwydd ei gyfleusterau diweddaraf a’r lleoliad yn cynnig cysylltiadau agos gyda siroedd y Gogledd Orllewin a’r siroedd Cymraeg cyfagos.


Bydd yn gweithio gyda myfyrwyr a staff ledled y coleg i ddod ag ychydig o Brydain Fawr yn fyw, ac mae’n bwriadu croesawu bandiau gorymdeithio, dawnswyr, corau, a cherddorion ledled y Gogledd Orllewin.


Bydd rhoddion yn cael eu rhoi i Sefydliad The Not Forgotten, sefydliad sy’n gweithio i gefnogi cyn-filwyr ac atal arwahanu ac unigrwydd ymysg y gymuned Lluoedd Arfog am y 100 mlynedd ddiwethaf.


“Cyn gynted ag y gwelais i’r cyfleusterau gwych yng Ngholeg Cambria Iâl, roeddwn i’n gwybod y bydden nhw’n berffaith ar gyfer y cynhyrchiad hwn,” meddai Gareth.


“Rydyn ni wedi cael ymateb gwych yn barod felly mae diddordeb ynddo a gobeithio y byddwn ni mewn sefyllfa i ddathlu a mwynhau’r digwyddiad hwn yn ddiogel gyda’n gilydd erbyn yr hydref – bydd yn rhywbeth i bawb edrych ymlaen tuag ato.


“Mae’n thema Lluoedd Arfog gyda’r holl amgylchiadau a’r seremoni y byddech yn eu disgwyl, gan amlygu’r diwylliant Prydeinig a thramor gorau posib a rhoi gwen ar wynebau pobl ar ôl cyfnod anodd iawn i bawb.”


Dywedodd hefyd: “Yn ogystal â dathlu Prydain Fawr, mae’n gyfle ardderchog i’r myfyrwyr a fydd yn ein helpu gyda marchnata, goleuo, sain, dylunio a rhagor – bydd yn rhoi profiad go iawn iddynt ac fe fyddant o gymorth mawr i ni.”


Cynhelir tair sioe dros y penwythnos, gyda gwesteion cydnabyddedig, ac arddangosfa masnach i gynnwys busnesau lleol ac arddangos y bwyty newydd ac agweddau eraill estyniad y coleg, yn enwedig y neuadd chwaraeon fel y prif fan perfformio.


“Rwy’n edrych ymlaen at ddod â’r ŵyl i Cambria gan ei fod yn rhywbeth hollol unigryw, ond ein prif nod yn y pen draw yw codi cymaint o arian â phosibl ar gyfer y cyn-filwyr,” meddai Gareth.


“Ar ôl heriau’r flwyddyn ddiwethaf rydym yn sicr y bydd yn cael ei groesawu, gan y rhai sy’n bresennol a’r nifer o bobl a fydd yn perfformio wrth gwrs, gan fod nifer o drefniadau a digwyddiadau wedi’u canslo oherwydd y Coronafeirws.”


Mae Alex Thomas, Pennaeth Cynorthwyol ar gyfer Astudiaethau Technegol yn Iâl, yn credu y bydd y coleg yn lleoliad addas.


“Erbyn hynny gobeithio y byddwn ni mewn sefyllfa i gynnal Tattoo yn ddiogel gyda’r mesurau priodol ar waith.” dywedodd hefyd.


“Wrth i ni baratoi i ddatgelu estyniad Iâl ar ei newydd wedd yn yr wythnosau nesaf, mae’n wych gwybod ei fod yn uchel ei barch eisoes ac mae’n gallu cael ei ddefnyddio fel cyfleuster ar gyfer y gymuned a digwyddiadau yn ogystal â chyfadeilad o’r radd flaenaf ar gyfer ein darpariaeth fasnachol ac academaidd.”


I gael rhagor o wybodaeth am The British International Tattoo ac i noddi’r digwyddiad, ewch i’r dudalen Facebook: www.facebook.com/thebritishinternationaltattoo. Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am ddigwyddiadau codi arian sydd ar ddod a manylion y dudalen JustGiving.


Ewch i www.cambria.ac.uk i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan Goleg Cambria.

yn ôl