Mae safle Ffordd y Bers Coleg Cambria yn Wrecsam i groesawu cynrychiolwyr o rai o sefydliadau ceir, sgwteri a beiciau modur gorau’r rhanbarth ar gyfer digwyddiad elusennol.

Bydd y digwyddiad Olwynion Ffordd y Bers yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 17 Gorffennaf rhwng 10am a 4.30pm yn ddiwrnod llawn hwyl i bobl o bob oedran.

Ymhlith y rhai sy’n cymryd rhan ac yn dod â cherbydau gyda nhw ar y diwrnod mae Mavericks Wales o Gaerhirfryn, Lindop Toyota, Clwb Ceir Clasur Croesoswallt a chyn-bencampwr Drifft Prydain, Ollie Evans. 

Mae perchnogion preifat hefyd yn arddangos eu clasuron o geir, gan gynnwys Mustang melyn, a bydd ceir hybrid, tractorau HGV, ceir TVR, car Maserati, car Reliant Robin, e-feiciau a mwy. 

Dywedodd Karl Jackson, Pennaeth Cynorthwyol y Sefydliad Technoleg yn Ffordd y Bers, y bydd selogion moduro wrth eu boddau â’r digwyddiad.

“Rydyn ni’n parhau i gadarnhau rhai pobl gwadd ond mae cymaint yn cael ei gynnig yn barod, yn enwedig i’r rheiny sy’n hoff o geir, beiciau ac injans!” meddai Karl.

“Mae gennym ni lawer o weithgareddau i blant a bydd bwyd a diod ar gael drwyddi draw, felly rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at groesawu ymwelwyr ar y safle. 

“Bydd yr holl arian sy’n cael ei godi yn mynd i elusen, felly rydyn ni’n gobeithio gweld digonedd o bobl yno ar y diwrnod.”

Dywedodd hefyd: “Rydyn ni wedi gwneud y digwyddiad hwn yn ddiogel o ran Covid trwy ddod â’n holl weithgareddau cyffrous tu allan gan gyfyngu ar y nifer o bobl sy’n cael bod tu mewn ar unwaith i weld y cyfleusterau. 

“A pheidiwch â phoeni am y tywydd, mae gennym ni sawl pabell fawr i’ch cadw chi’n sych pe bai hi’n glawio.”

Gall mynychwyr hefyd fwynhau mochyn rhost, lluniaeth, gwawdlun ac animeiddiadau cerbydau, stondinau caws a chacennau, tombola a raffl, gemau a cherddoriaeth byw gan Reel 2 Reel a Luke Gallagher, ymysg pobl eraill. 

Mae mynediad am ddim, a bydd yr holl arian a godir ar y diwrnod yn mynd i elusen Cerrig Camu Gogledd Cymru, sy’n cefnogi dioddefwyr camdriniaeth. 

Bydd mesurau iechyd a diogelwch Covid-19 ar waith, gan gynnwys cynnal pellter cymdeithasol a gwisgo gorchuddion wyneb (oni bai eich bod wedi’ch eithrio).

Cofrestrwch ymlaen llaw yma: www.eventbrite.co.uk/e/bersham-road-wheels-event-tickets-160790688277 

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at karl.jackson@cambria.ac.uk neu carol.francis@cambria.ac.uk.

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau a’r cymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl